ITIL® 4 Foundation Certification

Bu çevrimiçi kursla ITIL 4 sertifikasyon eğitiminize başlayın!

Eski adıyla ITIL ‘Information Technology Infrastructure Library’ (Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi) olarak bilinen ITIL 4, BT hizmetlerini yönetmek ve optimize etmek için dünya standartlarında bir çerçeve modeldir. Bu eğitim sizi sadece ITIL 4 Temel Sertifika sınavını ilk denemenizde geçmenizi sağlamak için değil, aynı zamanda ITIL çerçeve modelinin amacını ve faydalarını eksiksiz ve esaslı bir şekilde anlamanız için tasarlanmıştır. Bir ITIL Uzmanı olma yolunuzu bugün başlatın!

BU EĞİTİM KİMLERE YÖNELİKTİR?

 • Tam sertifikalı bir ITIL 4 Uzmanı olmak için çalışmaya başlamak isteyen herkes
 • ITIL 4 en iyi uygulamalarını kullanmaya başlamak isteyen kuruluşlar
 • ITIL çerçeve modelini anlaması gereken ITSM (BT Hizmet Yönetimi) ekip üyeleri veya yöneticiler
 • Uluslararası standartlarda tüm dünyaca tanınan bir yeterlilikle BT yönetiminde kariyer yapmayı hedefleyen profesyoneller

BU EĞİTİMİ ALARAK NE ÖĞRENECEKSİNİZ?

 • BT destekli ürün ve hizmetlerin verimliliğini, etkinliğini ve genel kalitesini artırmak için en iyi uygulama pratiklerini barındıran ITIL çerçeve modeli nasıl kullanılır?
 • ITIL Hizmet Yaşam Döngüsü (ITIL Service Lifecycle) ve Hizmet Değer Sistemi (Service Value System) dahil olmak üzere, ITIL 4’ün içerdiği araçlara, yöntemlere, amaç ve bileşenlere genel bakış
 • BT ürün ve hizmet sağlayıcıları ve müşterileri açısından ITSM’nin (BT Hizmet Yönetimi) temel kavramları ve sunduğu değer nedir?
 • ITIL çerçeve modelinde yer alan yol gösterici ilkeler kuruluşların en iyi hizmet yönetimi uygulamalarını benimsemelerine ve uyarlamalarına nasıl yardımcı olabilir?
 • Hizmet Değer Zincirinin (Service Value Chain) adımları nelerdir ve bu adımlar arasında ne tür bağlar mevcuttur?
 • En önemli “olmazsa olmaz” yedi temel uygulama başta gelmek üzere 18 ITIL uygulamasının amacı ve temel kavramları nelerdir?
 • ITIL Yönetim Profesyoneli (Managing Professional, MP) ve ITIL Strateji Lideri (Strategic Leader, SL) kariyer haritaları dahil olmak üzere ITIL 4 uzmanlığını edinmek için izlenmesi gereken yeni sertifika düzeni nedir?
 • ITIL 4, Yalın, DevOps ve Çevik gibi diğer önde gelen çerçeve modellerle nasıl birleştirilebilir?
 • ITIL 4 Foundation sertifikasyon sınavını geçmek için gereken her şey

BU EĞİTİMİ NEDEN ALMALISINIZ?

 • Bu eğitim ITIL Hizmet Değer Sistemi (Service Value System, SVS) dahil olmak üzere ITIL 4 ile gelen tüm güncellemeleri ele alır.
 • ITIL 4, BT hizmet yönetimine tamamen modernize edilmiş güncel bir bakış açısı sunar.
 • Bu eğitim öğrencileri ITIL 4 Foundation sertifika sınavını ilk denemede geçebilmeleri için hazırlar.
 • ITIL 4 Foundation sertifikası öğrencilere ITIL V3 geçiş modülleri ile ilgili sınav hakkı kazandırır
 • Bu eğitim, aralarında eğitmenler, yazarlar ve danışmanlar dahil olmak üzere ITIL konusunda ileri seviyede uzmanlaşmış önde gelen kişilerin katkılarıyla oluşturulmuştur.
 • Bu eğitim deneme sınavları sunar ve öğrencilerin ITIL 4 Foundation sertifika sınavına hazırlanmalarına yardımcı olmak üzere düzenli bilgi kontrolleri uygular.
 • Eğitimi alan her öğrenci ÜCRETSİZ sınav kuponunun yanı sıra bir ÜCRETSİZ yeniden giriş hakkı elde eder. (İlgili şartlar geçerlidir).
 • Bu eğitim AXELOS adına PeopleCert tarafından tümüyle akredite edilmiştir.
 • ITIL 4 ile gelen yenilikler konusunda daha fazla bilgi edinmek için lütfen bizimle iletişime geçin.

DERS PROGRAMI

ITIL 4 Çerçeve Modele Giriş
Modül 1: Hizmet Yönetiminin Temel Kavramları
Modül 2: Yol Gösterici İlkeler
Modül 3: Hizmet Yönetiminin Dört Boyutu
Modül 4: Hizmet Değer Sistemi (Service Value System, SVS)
Modül 5: Hizmet Değer Zinciri
Modül 6: Uygulama: Amaç ve Anahtar Terimler
Modül 7: 7 adet ITIL En İyi Uygulama Pratiği
Deneme Sınavları
ITIL 4 Çerçeve Modele Giriş

Bu giriş modülü, ITIL 4 çerçeve modeline genel bir bakış sunar, ITIL 4’ün gelişimini ve en iyi uygulamalarını ve ITIL 4 sertifikasyon yapısını tanıtır.

Kapsanan alanlar şunları içerir:

 • ITIL 4’e Giriş
 • ITIL 4’ün Gelişimi
 • En İyi ITIL 4 Uygulamaları
 • ITIL 4 Sertifika Programı
 • ITIL v3 ve ITIL 4
 • ITIL Foundation Yeterliliklerinin Amacı
 • Kurstan Kimler Yararlanır
 • Vaka Analizi
Modül 1: Hizmet Yönetiminin Temel Kavramları

Bu modül size ITIL temel kavramlarını ve terminolojisini tanıtacaktır. Bu kavramlar, doğası ve destekleyici teknolojisi ne olursa olsun tüm hizmetler ve hizmetler arası ilişkiler için geçerlidir.

Ele alınan kavramlar şunları içerir:

 • Değer kavramının yapısı ve doğası nedir, birlik halinde değer nasıl yaratılır
 • Kuruluşlar, hizmet sağlayıcılar, hizmet tüketicileri ve diğer paydaşlar
 • Ürünler ve hizmetler/servisler
 • Hizmetler arası ilişkiler
Modül 2: Yol Gösterici İlkeler

‘Yol gösterici ilkeler’, amaçlar, stratejiler, iş türleri veya yönetim yapısında yapılmış değişikliklerden bağımsız olarak, herhangi bir durumda olan, kuruluşlara rehberlik edebilecek önerilerdir.

ITIL 4 Yol Gösterici İlkeler, çerçeve modelin temel mesajlarını oluşturur, aynı zamanda genel hatlarıyla ITSM’nin (BT Hizmet Yönetimi) esasını şekillendirir. Başarılı eylemleri ve iyi/doğru kararları desteklemek için tasarlanmıştır ve kullanıcıların ITIL modelini kendi koşullarına göre uyarlamalarına yardımcı olmayı hedefler.

ITIL 4’ün yol gösterici ilkelerinin çoğu aralarında Yalın, Çevik, COBIT ve DevOps’un bulunduğu diğer çerçeve modeller, standartlar ve metodolojilerin ilkeleri ile örtüşür. Bu durum kuruluşların ITIL 4’ü mevcut hizmet yönetimi yaklaşımlarına kolaylıkla entegre etmelerini sağlar.

Bu ilkeler, hemen hemen her girişim veya paydaş grubu ilişkisi için geçerli niteliktedir. En önemlisi ITIL 4’ün yol gösterici ilkeleri, iyileştirme çalışmalarında sürekliliği sağlamayı hedefleyen kuruluşları her seviyede teşvik eder ve destekler.

ITIL 4 Yol Gösterici İlkeler şunları içerir:

 • Değere Odaklanın
 • Bulunduğunuz yerden başlayın
 • Geri bildirimlere dayanarak yineleyen adımlar dahilinde ilerleyin
 • İşbirliği yapın ve görünürlüğü teşvik edin
 • Bütüncül düşünün ve çalışın
 • Basit ve pratik olmayı önceleyin
 • Optimize edin ve otomasyona gidin

Bu modül size ITIL 4 Yol Gösterici İlkeleri tanıtacak ve bu ilkelerin amaçlarını, esnek yönlerini ve diğer standart ve çerçeve modellerle olan ilişkilerini ele alacaktır.

Modül 3: Hizmet Yönetiminin Dört Boyutu

ITIL 4 tarafından sunulan hizmet yönetiminin dört boyutu, bir organizasyonu tasarlarken, yönetirken veya işletirken dikkate alınması gereken farklı kısıtlamaları, kaynak türlerini ve diğer odak noktalarını bütünsel bir bakış açısı dahilinde ele alır.

Bu  boyutlar şu şekildedir:

 • Organizasyon ve kişiler
 • Bilgi ve teknoloji
 • İş ortakları ve tedarikçiler
 • Değer akışları ve süreçleri

Kuruluşlar herhangi bir sorun veya gelişmeyi ele alırken bu boyutların her birinin kendisine özgü bakış açısını gözetirlerse Hizmet Değer Sistemi’nin (Service Value System, SVS) hem dengeli hem de etkili olmasını sağlayabilirler.

Bu modül size ITIL 4 çerçeve modelinde tanımlanan hizmet yönetiminin dört boyutunu ana hatlarıyla tanıtır. Aynı zamanda bu boyutların ITSM’ye (BT Hizmet Yönetimi) nasıl bütüncül bir yaklaşım sağladıklarını net bir şekilde anlamanızı sağlar.

Modül 4: Hizmet Değer Sistemi (Service Value System, SVS)

ITIL 4 SVS, etkin bir servis yönetiminin girdilerini (fırsat ve talepler), bileşenlerini (kurumsal yönetişim, hizmet yönetimi, sürekli iyileştirme, organizasyonel yetenekler ve kaynaklar) ve çıktılarını (kurum hedeflerine ulaşılması, gerçekleşen hedeflerin organizasyon ve paydaşları için sağladığı sonuçlar) tanımlar.

ITIL SVS şunları içerir:

 • Yol gösterici ilkeler
 • Yönetişim
 • Hizmet değer zinciri
 • Uygulamalar
 • Sürekli iyileştirme

Bu modülde bu faktörlerin, genişletilmiş organizasyonlarda -müşteri ve diğer paydaşları da içerecek şekilde- değer yaratmak amacıyla, bir sistem dahilinde nasıl birlikte çalıştığını inceleyeceksiniz.

Modül 5: Hizmet Değer Zinciri

ITIL Hizmet Değer Zinciri (Service Value Chain , SVC), Hizmet Değer Sistemi’nin (Service Value System, SVS) temel bileşenidir. BT’de yeni hizmetler geliştirmek, sunmak ve sürekli iyileştirmek için bir işletim modeli sunar. Bu işletim modeli bir dizi farklı yolla birleştirilebilen altı aktiviteden oluşur. Böylelikle esnek değer akışları tasarlamak mümkündür. Hizmet Değer Sistemi (Service Value System, SVS) DevOps da dahil olmak üzere farklı yaklaşımları barındırabilir.

Bu esneklik BT’nin hizmetlerini, sürekli değişen talepleri olabildiğince etkin ve verimli bir şekilde karşılamak üzere uyarlamasına imkan tanır. Hizmet Değer Sistemi’nin (Service Value System, SVS) aktiviteleri ITIL en iyi uygulama pratikleri ile desteklenir ve ITSM (BT Hizmet Yönetimi) için çok yönlü bir araç oluşturur.

Bu modül Hizmet Değer Sistemi’ni (Service Value System, SVS) tanıtır ve bu sistemin farklı ürün ve hizmetleri yönetmek ve uyarlamak için nasıl kullanılabileceğini anlatır.

Modül 6: Uygulama: Amaç ve Anahtar Terimler

Bu modül 18 adet ITIL 4 Uygulaması’nı kapsamaktadır. Öğrenciler her uygulama için aktivitelerin tanımını, amacını ve Hizmet Değer Zinciri’ndeki yerini öğreneceklerdir.

18 adet ITIL 4 uygulaması şunları içerir:

 • Sürekli İyileştirme
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi
 • Bağlantı/İlişki Yönetimi
 • Tedarikçi Yönetimi
 • Kullanılabilirlik Yönetimi
 • Kapasite ve Performans Yönetimi
 • Değişiklik Yönetimi
 • Vaka Yönetimi
 • BT Varlık Yönetimi
 • Gözlemleme ve Olay Yönetimi
 • Problem Yönetimi
 • Sürüm Yönetimi
 • Hizmet Yapılandırma Yönetimi
 • Hizmet Sürekliliği Yönetimi
 • Hizmet Masası
 • Hizmet Seviyesi Yönetimi
 • Hizmet Talebi Yönetimi
 • Dağıtım/Yerleştirme Yönetimi
Modül 7: 7 adet ITIL En İyi Uygulama Pratiği

7 adet ITIL En İyi Uygulama Pratiği, birden fazla hizmet değer zinciri aktivitesini desteklemek için kullanılabilir. Bu pratikler, birlikte uygulandığında, ITSM (BT Hizmet Yönetimi) için çok yönlü ve aynı zamanda geniş kapsamlı bir araç seti oluştururlar.

 • Bölüm 1: Sürekli İyileştirme
 • Bölüm 2: Değişiklik Kontrolü
 • Bölüm 3: Vaka Yönetimi
 • Bölüm 4: Problem Yönetimi
 • Bölüm 5: Hizmet Talebi Yönetimi
 • Bölüm 6: Hizmet Masası
 • Bölüm 7: Hizmet Seviyesi Yönetimi
 • Sınav ve Ödevler

Bu modül size 7 adet ITIL En İyi Uygulama Pratiği’ni, bunların önemini ve ITIL Hizmet Değer Zinciri ile olan bağlantılarını net bir şekilde anlatacaktır.

Deneme Sınavları

Bu deneme sınavları gerçek ITIL 4 Foundation sertifika sınavına girecek öğrencilerin karşılaşacakları koşulları simüle etmek için tasarlanmıştır. Sertifika sınavınız için rezervasyon yapmadan önce ITIL 4 hakkındaki bilgilerinizi test etmeniz zorlandığınız modülleri gözden geçirme şansı verecektir.

ITIL Foundation sertifika sınavına girmeye hazır olduğunuzu düşündünüyorsanız, ÜCRETSİZ sınav kuponunuzu istemek için lütfen bizimle iletişime geçin.

Diğer Eğitimler

Menü