COBIT® 5 Foundation Certification

COBIT 5 Foundation sertifikanızı ödüllü bir çevrim-içi eğitim ekibiyle birlikte hemen alın!

COBIT 5, temel BT sistemlerinin değer ve güvenilirliğinin sürekli artırılmasına destek olan prensipler, uygulamalar, modeller ve analitik araçların bir birleşimini sunan, BT yönetim ve yönetişiminde önde gelen bir çerçeve modeldir. Bu kursun amacı öğrencilerin COBIT 5 Hazırlık sınavını geçmelerini sağlamakla sınırlı değildir. Bu kurs size aynı zamanda gerçek dünya organizasyonlarında COBIT 5’i uygulamak ve uygulayıcı olarak deneyim kazanmak için bilmeniz gereken her şeyi öğretecektir. COBIT 5 eğitiminize bugün başlayın!,

BU EĞİTİM KİMLERE YÖNELİKTİR?

 • COBIT 5’in en iyi uygulama pratiklerini benimsemekle ilgilenen kuruluşlar
 • COBIT 5 Foundation sertifika sınavını ilk denemesinde geçmek isteyen herkes
 • COBIT çerçeve modelini anlama ve uygulama becerilerini kanıtlamak isteyen COBIT uygulayıcıları
 • BT yönetim ve yönetişiminde etkinliği açık bir şekilde ispatlanmış bir çerçeve model arayan BT yöneticileri
 • COBIT 5 için daha yüksek sertifika seviyelerine ulaşmak isteyen öğrenciler

BU EĞİTİMİ ALARAK NE ÖĞRENECEKSİNİZ?

 • COBIT çerçeve modelini oluşturan yönetim felsefesi, prensipler, metrikler ve olgunluk modelleri
 • COBIT, iş birimleri ve BT süreç sahiplerinin sorumluluklarını nasıl belirler ve tanımlar?
 • COBIT paydaşların gereksinimlerini nasıl tanımlar ve karşılar?
 • COBIT çerçeve modelinde tanımlanan yedi adet “Kolaylaştırıcı” (Enabler) kategori nelerdir?
 • Süreç Yetenek Modeli (Process Capability Model) nasıl kullanılır? (Süreç Değerlendirme Modeli – Process Assessment Model)
 • COBIT 5’in sunduğu, iş birimlerinin yöneticileri, BT ve kalite/uyum güvence uzmanları tarafından günlük olarak kullanılan bilgi teknolojisi kontrol hedefleri nelerdir?
 • COBIT 5 Foundation sertifika sınavını geçmek için gereken her şey

BU EĞİTİMİ NEDEN ALMALISINIZ?

 • COBIT 5 BT yönetimi ve yönetişimi için yüksek seviyede etkili, uluslararası yaygınlıkta dünyaca tanınan bir çerçeve modeldir
 • COBIT 5’te sertifikalı olmak, uzmanların başarılı bir kariyer yolunda ilerlemelerine ve networking fırsatlarından yararlanmalarına yardımcı olur.
 • Bu eğitim ödüllü bir çevrimiçi eğitim sağlayıcısı tarafından sunulmaktadır.
 • Bu eğitim en deneyimli COBIT uygulayıcıları tarafından oluşturulmuş etkileşimli slaytlar, sesli anlatımlar ve diğer farklı çevrimiçi eğitim materyallerini içerir.
 • Bu eğitim öğrencilere COBIT Foundation sertifikasyon sınavını geçmek için bilmeleri gereken her şeyi öğretir.
 • Bu eğitim öğrencilerin COBIT Foundation sertifikasyon sınavına hazırlanmasına yardımcı olmak için düzenli bilgi kontrollerinin yanı sıra deneme sınavları sunar.
 • Her öğrenci 6 aylık erişimin ve ÜCRETSİZ sınav kuponunun yanı sıra bir ÜCRETSİZ yeniden giriş hakkı elde eder. (İlgili şartlar geçerlidir).
 • Bu eğitim APMG International adına PeopleCert tarafından tümüyle akredite edilmiştir.

DERS PROGRAMI

Modül 1: Giriş
Modül 2: BT Yönetişimi ve Kontrol Çerçeve Modelleri
Modül 3: COBIT Prensiplerine Genel Bakış
Modül 4: Paydaş Gereksinimlerini Karşılamak
Modül 5: Kurumu Uçtan Uca Kapsamak
Modül 6: Tek ve Entegre Bir Çerçeve Modeli Uygulamak
Modül 7: Bütünsel Bir Yaklaşımı Mümkün Kılmak
Modül 8: Yönetişim Yönetimi Birbirinden Ayırmak
Modül 9: Kolaylaştırıcılar
Modül 10: Süreç Yetenek Modeli (Süreç Değerlendirme Modeli)
Modül 11: COBIT 5 Uygulamasına Giriş
Deneme Sınavları
Modül 1: Giriş

Bu modül eğitimin genel karakterini ortaya koymak ve katılımcıların beklentilerini doğru biçimde yönlendirmek için tasarlanmıştır. Bu modül, BT alanında operasyon ve planlama seviyelerinde dünyada mevcut farklı çerçeve modellerinin sayısı göz önüne alındığında, COBIT 5’in tek ve entegre bir çerçeve model olarak hatırı sayılır ölçüde başarıya nasıl ulaştığını gösterecektir.

Modül öncelikle COBIT 5 mimarisini tanımlar. Bu mimaride mevcut ve yeni geliştirilen ISACA kaynaklı materyaller ve alandaki diğer standartlar ve çerçeve modeller güncellenmiş bir rehberlik altında bir araya getirilmiştir. Böylelikle tek bir çatı altında bütünleşme ve tüm bileşenlerin aynı doğrultuda hizalanması sağlanmıştır.

Bu modülde ayrıca COBIT 5 ürün ailesi hakkında da bilgi sunulur.

M1. Yönetişim – Giriş, Sorunlar ve Zorluklar

Bu modül BT Yönetişimi (IT Governance) alanında yaşanan sorunları irdeler ve BT Yönetişimi’nin bir kurumun genel Yönetişim (Governance) fonksiyonları arasındaki konumunu inceler.

Bu modül Yönetişim (Governance) kavramına genel bir bakış sunar ve yönetişim esaslarının uygulanmasının bir kurumun işleyişine olan etkileri hakkında bilgi verir. Bu ve takip eden modül sınava tabi bir içerik sunmamakla birlikte sizi, yönetişim ve teknoloji yönetişimi kavramları ve disiplini ile tanıştırmak için önemli bir arka plan oluşturur.

Odaklanılan iki ana nokta şunlardır:

 • Yönetişim nedir?
 • İşimizi daha iyi yürütmemizi nasıl sağlar?
Modül 2: BT Yönetişimi ve Kontrol Çerçeve Modelleri

COBIT 5 yolculuğuna başlamadan önce, bu çerçeve modelin konu edindiği ve özellikle yarar sağladığı iş bağlamının belirlenmesi gerekir. Bu amaçla, BT yönetişiminin ne olduğu ve yönetim kurulların sıklıkla karşılaştığı bazı zorluklar hakkında genel bir anlayış sunacağız. Böylelikle çok çeşitli işlevi bulunan, farklı alt yapıları desteklemesi gereken, süreç modelleri, rolleri vb. ile BT ortamının barındırdığı karmaşıklığı ortaya dökmek mümkün hale gelecektir. Bütün bunlar yaşanan çoğu BT sorununun ve riskin altında yatan nedenlerdir.

Bu zorlukların üstesinden gelmek için 3 bakış açısı getirilmiştir: “Organizasyon”, “Yönetim Kurulu ve Yönetim” ve üçüncü olarak BT Yönetimi. Bu, etkisiz BT yönetişimi açısından daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Modül 3: COBIT Prensiplerine Genel Bakış

Bu modül, COBIT 5 Foundation sertifika sınavı için zorunlu olan konuları ele almaya başlayan ilk modüldür.

ISACA, Foundation sertifika sınavını geçmeniz için edinmeniz gereken temel COBIT bilgilerini net bir biçimde belirlemiştir.

Bu modülde COBIT 5’in temelini oluşturan beş prensibe ve bunlara dayanan süreçlere ve metodolojilere bakacağız. Bu prensiplerin sonuçlarını iyice kavradığınızdan emin olduğunuz noktada bir sonraki Modüle geçebilirsiniz.

Modül 4: Paydaş Gereksinimlerini Karşılamak

Bu modülde ilk olarak Paydaş gereksinimlerini bağlı oluşturulan Yönetim Hedeflerine göz atacağız ve daha sonra bu hedeflerin nasıl ortaya çıktığını daha iyi kavramak üzere çeşitli itici güçleri inceleyeceğiz.

Bu incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda paydaş gereksinimlerinin anlamlı eylemlere nasıl dönüştürüleceğini anlayacağız. COBIT 5’in hedeflerle ilgili basamaklara dayanan yaklaşımına yakından bakacağız. Bu yaklaşım ile paydaş gereksinimleri net bir şekilde tanımlanmış, özelleştirilmiş kurumsal hedeflere, BT-ilişkili hedeflere ve “kolaylaştırıcı” hedeflere dönüşür.

Modül 5: Kurumu Uçtan Uca Kapsamak

Bu eğitimin geneli için geçerli olduğu üzere, içinde bulunduğunuz modülü daha iyi anlayabilmeniz için önceki modüllerde işlenen konuları tümüyle özümsemiş olmanız gerekmektedir. Bu sebeple bu modüle başlamadan önce şimdiye kadar öğrendiklerinizi iyi bir şekilde kavradığınızdan emin olunuz.

Bir önceki modülde “Paydaş Gereksinimlerini Karşılamak” konusuna baktık. Bu modülde COBIT’in 5 prensibinden ikincisini daha ayrıntılı inceleyeceğiz: “Kurumu Uçtan Uca Kapsamak”

Bu modül için belirlenmiş öncelikli eğitim hedefleri “bir yönetişim sisteminin bileşenlerini anlamak” ve “bileşenler arasındaki etkileşimleri tanımlamak”tır. Takip eden modüllere geçmeden önce bu yönleri anladığınızdan emin olmanız gerekir.

Modül 6: Tek ve Entegre Bir Çerçeve Modeli Uygulamak

göstereceğiz. Bu önemli bir tespittir, zira COBIT önceki versiyonlardan mevcut versiyona gelene kadar çok geniş bir bilgi birikimine sahip olmuştur, aynı zamanda güvenlik, risk ve uyum kavramlarını önceleyen diğer disiplinler, standartlar ve çerçeveler ile de bütünleşmiştir.

ISACA COBIT 5’i sürekli güncellenen ve genişleyen dinamik bir yapıda kurgulamıştır, böylelikle kurumsal BT alanındaki birçok farklı disiplin ile alakalı hale getirmeyi hedeflemiştir.

Bu modül, COBIT 5 mimarisini detaylı işler. Bu mimaride mevcut ve yeni geliştirilen ISACA kaynaklı materyaller ve kurumsal BT alanındaki diğer standartlar ve çerçeve modeller güncellenmiş bir rehberlik altında bir araya getirilmiştir. Mimarinin tek bir çatı altında bütünleşmeyi nasıl gerçekleştirdiği ve tüm bileşenleri aynı doğrultuda hizalamayı nasıl başardığı açıklanmaktadır.

Modülde ayrıca COBIT 5 ürün ailesi tanıtılır.

Modül 7: Bütünsel Bir Yaklaşımı Mümkün Kılmak

Bu Modül COBIT 5’in dört numaralı prensibini ele alır: “Bütünsel Bir Yaklaşımı Mümkün Kılmak”

Bu modülde sertifikasyon sınavına yönelik önemli boyutta içerik bulunmaktadır. COBIT5’in Bütünsel Yaklaşım’a yaklaşma biçimi yapıtaşlarının “anlaşılması kolay” bir mantık çerçevesinde bir araya gelmesine dayanmaktadır. Bu durum çerçeve modelin öğrenilmesini ve layıkıyla kavranmasını kolaylaştırmaktadır.

COBIT 5 kurumsal BT alanında kapsamlı bir yönetişim ve yönetim sisteminin uygulanmasını desteklemek üzere bir dizi kolaylaştırıcı tanımlar. Bu modülde bunlara ayrıntılı olarak bakacağız.

Modül 8: Yönetişim Yönetimi Birbirinden Ayırmak

Bu modül, COBIT ile “Yönetişim” kavramını işleyen diğer çerçeve modellerin çoğu arasında kritik bir ayrımı ortaya çıkarmakta ve vurgulamaktadır.

COBIT hakkında çarpıcı olan şey, “Yönetişim” ve “Yönetim”in bakış açıları arasındaki ayrışmayı ele alış şeklidir. Bu ayrımın derecesine bağlı olarak düşünce şeklinde netlik yaşanır.

COBIT’in bu 5 numaralı prensibi birçok açıdan tüm yapının anahtarı niteliğindedir.

Prensip 5’i işleyen bu modülün temel hedefi bu “ayrışma” olgusunun kavranması üzerine kurgulanmıştır. “Yönetişim” ve “Yönetim” arasındaki ayrım öte tarafta bir sebep-sonuç ilişkisi düzeninde “bir arada var olma” ve “etkileşim kurma”yı zorunlu kılmaktadır. “Birbirlerinden nasıl beslendikleri” bu iki kavram arasındaki ilişkiyi tanımlamanın başka bir yolu olabilir.

Her iki kavramı, “Yönetişim” ve “Yönetim”, akademik açıdan netlik kazandırmak amacıyla ayrı ayrı değerlendireceğiz. Öte yandan gerçek dünyada bunları uygun bir şekilde ayırmanın önemli bir entelektüel zorluk olabileceğini gözden kaçırmamız gerekir.

Modül 9: Kolaylaştırıcılar

Önceki modüllerde başarıyla ilerledik ve bu modülde COBIT 5’in ana alanına gidiyoruz. Şu ana kadar ele aldığımız hususların çoğu, burada ayrıntılı olarak açıklayacağımız “kolaylaştırıcılar” için gerekli arka planı oluşturdular. Bu modül uzun bir modüldür, ancak önemlidir, çünkü şimdiye kadar işlediğimiz yapı taşlarını birbirine bağlar.

“Kolaylaştırıcılar”, tek tek ve toplu olarak, bir şeyin işe yarayıp yaramayacağını etkileyen faktörlerdir. COBIT 5 çerçeve modeli yedi tür “kolaylaştırıcı” tanımlamaktadır. Bu modülde bu yedi kategorinin her biri sırayla ele alınacaktır.

Modül 10: Süreç Yetenek Modeli (Süreç Değerlendirme Modeli)

Bu modül COBIT 5 Süreç Yetenek Modeli’ni inceler. COBIT 5 Süreç Yetenek Modeli temel yapının içinde yer almakla birlikte değerlendirme ve ölçümleme hususlarını daha derin inceleyen ISACA Süreç Değerlendirme Programı’nın bir alt kümesidir. Bu modülde COBIT 5 Foundation sertifikasyonunun gerektirdiği düzeyde düşünmeyi desteklemek için Süreç Değerlendirme Programını inceleyeceğiz.

Bu modülün sonunda Süreç Yetenek Modeli, temel ISO 15504 kavramları ve Proses Kapasite Modeli ile ilişkilendirilebilecek terimler, kavramlar ve unsurlar hakkında iyi bir anlayışa sahip olacaksınız.

Modül 11: COBIT 5 Uygulamasına Giriş

Bu modülün amacı, uygulamanın devreye alınması ve sürekli iyileştirme yaşam döngüsü hakkında üst seviyede bilgi vermektir. Modülde geçerli bir COBIT 5 uygulamasında ele alınması gereken bir dizi önemli husus vurgulanmaktadır.

1) BT yönetişiminin ve yönetiminin uygulamaya alınması ve iyileştirilmesi için örnek bir vaka hazırlama

2) Tipik sorun noktalarını ve tetikleyici olayları tanımlama

3) Uygulama için uygun ortamın oluşturulması

4) Fark analizinin yapılması ve politikalar, süreçler, prensipler, organizasyonel yapılar, roller ve sorumluluklar gibi kolaylaştırıcıların geliştirilmesi yönünde rehberlik etmesi için COBIT’in gücünden yararlanmak.

Deneme Sınavları

Bu deneme sınavları gerçek ITIL 4 Foundation sertifika sınavına girecek öğrencilerin karşılaşacakları koşulları simüle etmek için tasarlanmıştır. Sertifika sınavınız için rezervasyon yapmadan önce ITIL 4 hakkındaki bilgilerinizi test etmeniz zorlandığınız modülleri gözden geçirme şansı verecektir.

ITIL Foundation sertifika sınavına girmeye hazır olduğunuzu düşündünüyorsanız, ÜCRETSİZ sınav kuponunuzu istemek için lütfen bizimle iletişime geçin.

Diğer Eğitimler

Menü