AgileSHIFT® Certification

Bu eğitim ile AgileSHIFT sertifikanızı hemen kazanın!

AgileSHIFT, ölçeğinden ve konusundan bağımsız olarak bir dönüşüm ihtiyacı karşısında bir işletmenin, hızla ve verimli bir şekilde faydalı değişiklikler yapabilme yeteneği olan “kurumsal çevikliği” kazanması için tasarlanmış bir AXELOS çerçeve modelidir. Mevcut dijital çağda sürekli gelişen teknoloji, iletişim ve müşteri beklentileri ile kurumsal çeviklik sadece rekabetçilik açısından değil, aynı zamanda hayatta kalma becerisi açısından da önemli hale gelmiştir. Bu eğitim, öğrencilerin AgileSHIFT sertifikasyon sınavına tam olarak hazır olmalarını ve aynı zamanda gerçek dünya kurumlarında bu çerçeve modeli kullanmalarını ve uyarlamalarını sağlamak için tasarlanmıştır. AgileSHIFT eğitiminize bugün başlayın!

BU EĞİTİM KİMLERE YÖNELİKTİR?

 • Çevik (Agile) ve Yalın (Lean) çalışma yollarının avantajlarını anlamak ve iş birimleri arası tesis edilecek işbirliği olanaklarının değişimi sağlamak için ne kadar değerli olduğunu öğrenmek isteyen herkes
 • Müşteri Hizmetleri, süreç ekipleri vb. birimlerde iş süreçlerini düzenli olarak güncellemesi gereken çalışanlar
 • İş dönüşümünde değişimi teşvik etmek, desteklemek ve sunmak konusunda güven kazanmak isteyen herkes
 • Dönüşümden verimli sonuçlar elde etmek ve kurumsal çevikliğin faydalarından yararlanmak isteyen ekipler
 • Bir kuruluşta, geçmişi, departmanı veya kıdem düzeyine bakılmaksızın, bu çerçeve modelini incelemekten faydalanmak isteyen herkes
 • AgileSHIFT sertifikasyon sınavını geçmek isteyen herkes

BU EĞİTİMİ ALARAK NE ÖĞRENECEKSİNİZ?

 • Bir kurumun BT, Finans, İK, Hukuk ve diğerleri dahil tüm iş birimleri kurumsal çeviklikten nasıl faydalanabilir?
 • Kalıcı olarak ve organizasyon çapında bir kurumsal çeviklik kültürü nasıl oluşturulur?
 • Farklı iş birimlerinin, farklı beceri, deneyim ve kıdem seviyesine sahip çalışanlar, dönüşüm arayışında birbirlerini nasıl destekleyebilirler?
 • AgileSHIFT Prensip ve Uygulamaları kurumsal dönüşümü nasıl yönlendirir?
 • AgileSHIFT sertifikasyon sınavını geçmek için gereken her şey

BU EĞİTİMİ NEDEN ALMALISINIZ?

 • Bu eğitim en deneyimli konu uzmanları tarafından oluşturulmuş etkileşimli slaytlar, sesli anlatımlar ve diğer farklı eğitim materyallerini içerir.
 • Bu eğitim öğrencilere AgileSHIFT sertifikasyon sınavını geçmek için bilmeleri gereken her şeyi öğretir.
 • Bu eğitim öğrencilerin AgileSHIFT sertifikasyon sınavına hazırlanmasına yardımcı olmak için düzenli bilgi kontrollerinin yanı sıra deneme sınavları sunar.
 • Her öğrenci 6 aylık erişimin ve ÜCRETSİZ sınav kuponunun yanı sıra bir ÜCRETSİZ yeniden giriş hakkı elde eder. (İlgili şartlar geçerlidir).
 • Bu eğitim AXELOS adına PeopleCert tarafından tümüyle akredite edilmiştir.

DERS PROGRAMI

AgileSHIFT’e Giriş
Modül 1: AgileSHIFT’e Genel Bakış
Modül 2: Dönüşüm ve İş Bağlamında Değişim
Modül 3: AgileSHIFT Çerçeve Modeli
Modül 4: AgileSHIFT Prensipleri
Modül 5: AgileSHIFT Uygulamaları
Modül 6: AgileSHIFT Rolleri
Modül 7: AgileSHIFT İş Akışı
Modül 8: AgileSHIFT Yineleme Döngüsü
Deneve Sınavları
AgileSHIFT’e Giriş

Bu modül size eğitimin temel özelliklerini, ders programını, amaç ve hedefleri ve genel hatlarıyla eğitimin yapısını tanıtır.

Ders programının ve beraberindeki diyagram seti AgileSHIFT hakkında en sık sorulan soruların önemlilerini kapsar.

Eğitimde ayrıca öğrenciler için hazırlanmış özetler, tanımlayıcı görseller ve diğer okuma listeleri gibi ekstra eğitim materyalleri sunulur.

Modül 1: AgileSHIFT’e Genel Bakış

Birinci modül AgileSHIFT hakkında bir genel bakış sunar. Prensipler, uygulamalar, dönüşümün yıkıcı etkileri ve getirdikleri etrafında görüşleri derler ve bir kurum içindeki veya kurumlar arasındaki organizasyonel ilişkilerin karmaşıklığını araştırır.

Modülün sonunda öğrenciler şunları açıklayabilir hale gelir:

 •      AgileSHIFT nedir?
 •      AgileSHIFT’in amacı nedir?
 •      AgileSHIFT kimi hedefliyor?
Modül 2: Dönüşüm ve İş Bağlamında Değişim

Modül 2 AgileSHIFT modelinin geliştirilme gerekçesini ortaya koymaktadır. Teknolojik ve sosyal değişimler ele alınır ve bu faktörlerin işletmeleri nasıl etkilediği incelenir.

Modülün sonunda öğrenciler şunları açıklayabilir hale gelir:

 • Değişim, yıkıma uğrama ve VUCA kavramı
 • Kurumsal çeviklik
 • Kuruluşlar sürekli değişen bir dünyaya nasıl tepki verebilir?
Modül 3: AgileSHIFT Çerçeve Modeli

Modül 3 AgileSHIFT çerçeve modelini sunar. Daha fazla çeviklik sağlamak için bu modelin bir kuruluşa nasıl uygulanacağını ele alır.

Modülün sonunda öğrenciler şunları açıklayabilir hale gelir:

 • AgileSHIFT prensipleri – bu prensipler organizasyona rehberlik eder
 • AgileSHIFT uygulamaları – bu uygulamalar bir kuruluşun nasıl daha çevik olabileceği konusunda pratikte rehberlik sağlar
Modül 4: AgileSHIFT Prensipleri

Modül 4 AgileSHIFT prensiplerini ayrıntılı olarak inceler. 5 AgileSHIFT prensibinin her biri ayrı ayrı ele alınır.

Modülün sonunda öğrenciler şunları açıklayabilir hale gelir:

 • Değişim nasıl benimsenir?
 • Müşteriye sunulacak değerin iş birimlerince birlikte yaratılmasına odaklanmak nasıl mümkündür?
 • Herkesin değer kattığı bir ortam nasıl geliştirilir?
 • Statükoya nasıl meydan okunur?
 • Uygulama yaklaşım kurum gereksinimlerine göre nasıl uyarlanır?
Modül 5: AgileSHIFT Uygulamaları

Modül 5 AgileSHIFT uygulamalarını ayrıntılı olarak inceler. 5 AgileSHIFT en-iyi uygulama pratiğinin her biri ayrı ayrı ele alınır.

Modülün sonunda öğrenciler şunları açıklayabilir hale gelir:

 • Paydaşların katılımı nasıl sağlanır?
 • İşbirliğini desteklemek üzere ortak ekipler nasıl oluşturulur?
 • Esnek olmak ve şartlara kolaylıkla adapte olabilmek nasıl planlanır?
 • Yineleme döngüsü içinde ufak ilerlemelerle sonuç başarısı nasıl artırılır?
 • Çalışmaların sonucuna yönelik ölçümleme nasıl yapılır?
Modül 6: AgileSHIFT Rolleri

Modül 6 AgileSHIFT rollerini tanıtır. Her grubun rolleri ve sorumluluklarını tanımlar ve kurumsal çevikliği daha ileri seviyeye taşımak için grupların birlikte nasıl çalışabileceklerini ele alır.

Modülün sonunda öğrenciler şunları açıklayabilir hale gelir:

 • AgileSHIFT Ekibi (Team)
 • AgileSHIFT Koçu (Coach)
 • AgileSHIFT Sponsoru (Sponsor)
Modül 7: AgileSHIFT İş Akışı

Modül 7 AgileSHIFT iş akışını ayrıntılı olarak sunar. AgileSHIFT’in kurumsal çeviklik yolculuğunu desteklemek için nasıl kullanıldığını kapsar.

Modülün sonunda öğrenciler şunları açıklayabilir hale gelir:

 • Yineleme döngüsünün başlangıcı (iteration start-up)
 • Devreye alma/devam etme – etmeme kararı (yineleme)
 • Son
Modül 8: AgileSHIFT Yineleme Döngüsü

Modül 8 AgileSHIFT’te bir yineleme adımını ayrıntılı olarak inceler. AgileSHIFT kullanıcılara adım adım yol alınan, yineleme esasına dayalı bir yöntem sunar. Farklı roller, iş akışları, araçlar, yetkinlikler ve tekniklerle güçlendirilmiş olan bu yöntemin kurum genelinde benimsenmesini teşvik eder.

Modülün sonunda öğrenciler şunları açıklayabilir hale gelir:

 • Yineleme adımı (Iteration) planlama
 • Günlük sunumlar (Daily stand-ups)
 • Değer demosu (Value demo)
 • Retrospektif (Retrospective)
 • Bir yineleme adımını iptal etme
Deneve Sınavları

Deneme sınavları, öğrencilerin gerçek AgileSHIFT Sertifika sınavına girerken karşılaşacakları koşulları simüle etmek ve öğrencilere ele alınan kilit noktaları gözden geçirmek için mantıklı sorular sunmak üzere tasarlanmıştır. Sertifika sınavına girmeden önce bilginizi test etmek faydalıdır, zorladığınız modülleri daha iyi çalışmanıza ve gözden geçirmenize fırsat sağlar.

Sınava girmeye hazır olduğunuzu düşünüyorsanız, ÜCRETSİZ sınav kuponunuzu istemek için bizimle iletişime geçin.

Sınavlar

AgileSHIFT sertifikanızı alabilmek için Axelos AgileSHIFT sertifikasyon sınavını geçmeniz gereklidir.

Bu eğitim, öğrencilerin gerçek sınava hazırlanmasına yardımcı olmak için deneme sınavları sunar, ÜCRETSİZ bir sertifika sınavı kuponu ile birlikte gelir ve başarısız olma durumunda – ilk seferinde geçeceğinizden emin olduğumuzun bir göstergesi olarak- bir sınav hakkı daha içerir!

Sertifika sınavınıza rezervasyon yaptırmadan önce, cihazınızın teknik gereksinimleri karşıladığından emin olmak önemlidir. Bunu çevrimiçi test etmeniz mümkündür. Bu test web kameranızın, mikrofonunuzun ve Internet bağlantınızın uygunluğunu inceleyecektir. Daha fazla bilgi ve rehberlik için lütfen PeopleCert web sitesini ziyaret edin.

Sınava PeopleCert tarafından sağlanan bir çevrimiçi hizmeti kullanarak (sanal olarak) girebilirsiniz.

Sınav rezervasyonunuzu yapmadan önce, cihazınızın teknik gereksinimleri karşıladığından emin olmak iyi bir fikir olacaktır. Bunu bu çevrimiçi test yoluyla yapabilirsiniz. Bu test web kameranızın, mikrofonunuzun ve Internet bağlantınızın uygunluğunu inceleyecektir. Daha fazla bilgi ve rehberlik için lütfen PeopleCert web sitesini ziyaret edin.

AgileSHIFT Sertifikasyon Sınavı:
AgileSHIFT Sertifikasyon Sınavı:
 • 33 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir sınavdır.
 • Sınavı tamamlamak için 45 dakikalık bir zaman sınırı vardır.
 • Sınav kapalı kitap düzenindedir ve sadece verilen materyallerin kullanımına izin verilir.
 • Sınavın geçer notu % 60’tir: 33 sorudan en az 20’sini doğru olarak puanlamanız gerekir.
 • İngilizce’nin ana-dil olmadığı ülkelerde, sınava ayrılan süre 57 dakikaya çıkarılır.

Diğer Eğitimler

Menü