Awareness: IT4IT™

IT4IT Referans Mimarisi BT yönetimi dünyası için muazzam bir yaklaşım, ancak tam olarak ne yapıyor? Nasıl çalışır?

Bu kurs size hızlıca IT4IT’nin amacı, değeri ve bileşenleri arasındaki iç işleyişleri hakkında bilgi verecektir. IT4IT Değer Akışları’nı tanıtacak ayrıca bu mimarinin diğer çerçeve modeller ve standartlarla olan bağlantılarını tanımlayacaktır. Resmi IT4IT sertifikasyonuna başlamadan bir ön-hazırlık yapmanız için birebirdir.

BU EĞİTİM KİMLERE YÖNELİKTİR?

 • IT4IT’in avantajları ve en iyi uygulamaları hakkında bilgilenmek isteyen kuruluşlar
 • IT4IT temel sertifikasyon eğitimi veya sınavına girmeden önce IT4IT hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen kişiler
 • IT4IT odaklı ekiplerin bir parçası olarak çalışmayı planlayan yöneticiler veya çalışanlar

BU EĞİTİMİ ALARAK NE ÖĞRENECEKSİNİZ?

 • IT4IT Referans Mimarisi’nin çözüm sunduğu problem alanları nelerdir?
 • IT4IT’nin önemi nedir? “Service Broker” ve “Integrator” kavramları çerçevesinde BT süreçlerinin değiştirilmesi için ele alınması gereken temel talepler ve itici güçler nelerdir?
 • IT4IT standardının yapısı nedir? IT4IT Değer Akışları’nın ve IT4IT Referans Mimarisi’nin kurgusu nasıldır?
 • IT4IT standardının diğer standartlara (ITIL gibi) göre konumu nedir ve IT4IT bunları ne yönde tamamlamaktadır?

BU EĞİTİMİ NEDEN ALMALISINIZ?

 • IT4IT, BT süreçlerini yönetmek için yaygın olarak kullanılan bir referans mimaridir.
 • IT4IT bilincine sahip olmak bile IT4IT ekiplerinin bir parçası olarak çalışan yöneticiler ve çalışanlar için son derece faydalıdır.
 • Eğitim ödüllü bir çevrimiçi eğitim sağlayıcısı olan Good e-Learning tarafından sunulmaktadır.
 • Eğitim Docebo uygulaması aracılığıyla çevrimiçi erişilebilir yapıdadır ve öğrencilerin her zaman, her yerde çalışmasına olanak tanır.
 • Bu kurs etkileşimli slaytlar, özel grafikler ve eğitmen önderliğindeki videolar dahil olmak üzere çeşitli çevrimiçi eğitim olanaklarına sahiptir. Bu materyallerin her biri son derece deneyimli IT4IT uygulayıcılarının yardımıyla tasarlanmıştır.

DERS PROGRAMI

Modül 1: IT4IT’nin Hikayesi Nedir?
Modül 2: IT4IT Standardının Detayları
Modül 3: IT4IT Standardını Kullanmanın Yararları
Modül 4: Paydaşlar için IT4IT Avantajları
Modül 1: IT4IT’nin Hikayesi Nedir?

Bu modül öncelikle yeni dünya düzeninde dijital dönüşümün ortaya çıkardığı ve yayılarak ilerleyen yıkıcı etkiyi tanımlar ve günümüzün BT yönetiminin karşılaştığı mevcut zorlukları vurgular. Modülün ikinci yarısı IT4IT standardını tanıtır ve bahsedilen zorluklara karşı bir çözüm olarak konumlandırır.

 • 1.1. Hoşgeldiniz
 • 1.2. Günümüzün manzarası
 • 1.3. BT yönetimi ve IT4IT standardı nedir?
 • 1.4. BT yönetiminin zorlukları
 • 1.5. IT4IT Referans Mimarisi’ne giriş
 • 1.6. Neden IT4IT Referans Mimarisi’ni kullanmalıyız?
 • 1.7. IT4IT’nin ITIL ve diğer en iyi uygulamalar ve çerçeve modellerle olan ilişkisi nedir?
Modül 2: IT4IT Standardının Detayları

Bu modülde IT4IT standardı daha ayrıntılı olarak ele alınır. IT Değer Zinciri üzerine derinlemesine bir çalışma ile başlayan modül, standartta tanımlanmış her bir IT Değer Akışı’na yakından bakar ve son olarak IT4IT Referans Mimarisi’ni ele alır.

 • 2.1. BT Değer Zinciri
 • 2.2. BT Değer Akışları
 • 2.3. Ayrıntılı olarak: Portföy-Strateji kurgusu (S2P Strategy to portfolio)
 • 2.4. Ayrıntılı olarak: Gereksinim-Uygulama kurgusu (R2D Requirement to deploy)
 • 2.5. Ayrıntılı olarak: Talep-Yerine Getirme kurgusu (R2F Request to fulfill)
 • 2.6. Ayrıntılı olarak: Hata Belirleme-Giderme kurgusu (D2C Detect to correct)
 • 2.7. Ayrıntılı olarak: IT4IT Referans Mimarisi
Modül 3: IT4IT Standardını Kullanmanın Yararları

Bu modül IT4IT standardının BT organizasyonuna ve süreçlerine sağladığı değeri ve faydaları açıklar. Modülde özellikle IT4IT Değer Akışları ve IT4IT Referans Mimarisi’ni uygulayarak elde edilebilecek faydalar detaylandırılır.

 • 3.1. IT4IT standardını kullanmanın faydaları
 • 3.2. Her bir IT Değer Akışı’nın avantajları
 • 3.3. S2P’nin faydaları
 • 3.4. R2D’nin faydaları
 • 3.5. R2F’nin faydaları
 • 3.6. D2C’nin faydaları
 • 3.7. Destekleyici faaliyetlerin faydaları
Modül 4: Paydaşlar için IT4IT Avantajları

Bu son modül, kurum genelinde IT4IT ile bağlantısı olan tüm paydaşları gözönüne alır ve faydaları her bir paydaşın bakış açısına göre gruplandırır. IT4IT standardına sahip olmanın getirdiği avantajlar farklı kullanıcı grupları açısndan değerlendirilir.

 • 4.1. Paydaşların elde ettikleri faydalar
 • 4.2. İş birimleri
 • 4.3. BT organizasyonu
 • 4.4. IT4IT organizasyonu
 • 4.5. BT servis sağlayıcısı
 • 4.6. BT yönetim yazılımı sağlayıcısı

DİĞER EĞİTİMLER

Menü