BPMN 2.0 Foundation & Practitioner

BPMN eğitiminize bu Temel Kavramlar ve Uygulamaya Giriş kursu ile başlayın!

Bir “iş süreci modelleme notasyonu” olarak tanımlayabileceğimiz BPMN (Business Process Model and Notation), kritik iş süreçlerinin uçtan uca modellerini oluşturmak amacıyla geliştirilmiş önemli bir araçtır. BPMN, işletmelerin gerçekte işlerin nasıl yürüdüğü ile ilgili derin bir perspektife sahip olmalarına, yolunda gitmeyen unsurları bulmalarına ve süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur. Böylelikle karmaşık kararlar alırken resmin bütününü görmelerini mümkün kılar. BPMN sertifikasına sahip olmak iş analistlerinin başarılı bir kariyer yolunda ilerlemelerine ve networking fırsatlarından yararlanmalarına yardımcı olur. BPMN eğitiminize bugün başlayın!

BU EĞİTİM KİMLERE YÖNELİKTİR?

 • Dünyanın en popüler iş süreci modelleme dillerinden birinde sertifika almak isteyen deneyimli veya potansiyel iş analistleri
 • Kritik projeleri ve hedefleri planlamak için BPMN standardını kullanan kuruluşlardaki yöneticiler
 • BPMN dilini ile geliştirilen süreç modellerini doğru ve daha iyi anlaması gereken kurumsal paydaşlar
 • Süreç modellerinde BPMN notasyonunu benimsemek isteyen işletmeler

BU EĞİTİMİ ALARAK NE ÖĞRENECEKSİNİZ?

 • Bir işletmenin tüm faaliyetlerini kapsayan uçtan uca iş süreçlerini, tüm paydaşların kolaylıkla anlayabileceği ve hızla benimseyebileceği iş akışları düzeninde modellemek için BPMN 2.0 nasıl kullanılır?
 • BPMN’nin tutarlı diyagram oluşturma kuralları nelerdir?
 • BPMN kritik iş süreçlerini daha kolay anlaşılır, değerlendirilir ve iyileştirilir hale nasıl getirir?
 • BPMN kuruluşunuz genelinde iş süreçleri ile ilgili iletişimi ve kavrayışı nasıl artırabilir?
 • BPMN uygulayıcıları BPMN dilini kendi aralarında iletişim kurmak ve süreç modelleme işini kolaylaştırmak için nasıl kullanırlar?
 • BPMN modelleri kurum paydaşlarının önemli kararları almasını nasıl kolaylaştırır?
 • BPMN Temel Kavramlar ve Uygulamaya Giriş ders programında öğrenilecek her şey

BU EĞİTİMİ NEDEN ALMALISINIZ?

 • BPMN dünyanın en yaygın kullanılan iş süreci modelleme dillerinden biridir.
 • BPMN diyagramları, karmaşıklık açısından farklı kitlelerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde çeşitlilik gösterebilir.
 • Bu eğitim önde gelen BPMN eğitim uzmanı Bruce Silver tarafından tasarlanmış ve yazılmıştır.
 • Bu eğitim öğrencilere BPMN yöntemini ve stilini gerçek hayat uygulamalarında kullanırken bilmeleri gereken her şeyi öğretir.
 • Öğrenciler ders içeriklerine 6 aylık erişim, modül revizyonlarını ücretsiz edinme ve uzman öğretmen desteği hakkına sahiptir.
 • Eğitimi bitiren öğrencilere bitirme sertifikası verilecektir.

DERS PROGRAMI

BPMN Seviye 1 – Modül 1: Eğitime Genel Bakış
BPMN Seviye 1 – Modül 2: BPMN Nedir?
BPMN Seviye 1 – Modül 3: BPMN’ye Başlarken
BPMN Seviye 1 – Modül 4: Havuzlar, Alt Süreçler ve Hiyerarşik Modelleme (Pools, Subprocesses, and Hierarchical Modeling)
BPMN Seviye 1 – Modül 5: İşbirliği Diyagramı ve “Tamamlanmış” Tepe Diyagramı (Collaboration and a “Complete“ Top-Level Diagram)
BPMN Seviye 1 – Modül 6: BPMN Kavramları ve Üst Seviye Harita (High Level Map)
BPMN Seviye 1 – Modül 7: Metodolojiyi İzleyerek BPMN Diyagramı Oluşturma
BPMN Seviye 1 – Modül 8: BPMN Stili
BPMN Seviye 2 – Modül 1: Olaylara (Events) Genel Bakış ve Zamanlayıcı Olayını (Timer) Kullanma
BPMN Seviye 2 – Modül 2: Gönderme (Sending), Alma (Alma) ve Mesaj Olaylarını (Message Events) Kullanma
BPMN Seviye 2 – Modül 3: Hata (Error), Alt Süreç Olay (Event Sub-process) ve Diğer Seviye 2 Olay Tiplerini Kullanma
BPMN Seviye 2 – Modül 4: Dallanma (Branching) ve Birleştirme (Merging)
BPMN Seviye 2 – Modül 5: Yineleme (Iteration)
BPMN Seviye 2 – Modül 6: Kurallara Uymak ve Sonraki Adımlar
BPMN Seviye 1 – Modül 1: Eğitime Genel Bakış

Bu eğitim önde gelen BPMN eğitim uzmanı Bruce Silver tarafından, kuruluşunuzdaki herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek ve benimsenebilecek açık ve net BPMN süreç modelleri oluşturabilmeniz için bilmeniz gereken her şeyi size öğretmek için tasarlanmıştır.

Bu modülde eğitiminin özeti, temel hedefler ve BPMN dilini destekleyen Orbus BPMN modelleme aracına dair genel bir bakış bulacaksınız.

BPMN Seviye 1 – Modül 2: BPMN Nedir?

Bu modülde BPMN’nin ne olduğunu öğrenecek, geleneksel akış şemalarına benzeyen ve farklılaşan yönleri hakkında bilgi edinecek ve BPMN’yi anlamanın iş süreçleri yönetimi alanında hemen hemen her şey için kritik bir beceri haline nasıl geldiğini öğreneceksiniz.

BPMN Seviye 1 – Modül 3: BPMN’ye Başlarken

Bu modülde görevleri, ağ geçitlerini ve birden çok bitiş durumunu içeren basit BPMN diyagramları oluşturmak için Orbus BPMN 2 Şablonunu nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

BPMN Seviye 1 – Modül 4: Havuzlar, Alt Süreçler ve Hiyerarşik Modelleme (Pools, Subprocesses, and Hierarchical Modeling)

Bu modülde havuzlar, şeritler, aktivite türleri ve alt süreçlerin hiyerarşik BPMN modellerinde oynadığı önemli rol hakkında bilgi edineceksiniz.

BPMN Seviye 1 – Modül 5: İşbirliği Diyagramı ve “Tamamlanmış” Tepe Diyagramı (Collaboration and a “Complete“ Top-Level Diagram)

Bu modülde eksiksiz süreç modelleri oluşturmak için gerekli olan farklı süreç bileşenleri hakkında bilgi edineceksiniz. Bunlar arasında işbirliği diyagramı, süreçler ve harici varlıklar (müşteriler gibi) arasındaki etkileşimleri gösteren mesaj akışları, servis sağlayıcılar ve daha fazlası bulunur.

Ayrıca, BPMN Seviye 1 paletindeki diğer şekiller ve semboller hakkında bilgi edineceksiniz.

BPMN Seviye 1 – Modül 6: BPMN Kavramları ve Üst Seviye Harita (High Level Map)

Bu modülde BPMN’nin en temel kavramlarının tam anlamını ve düzgün yapılandırılmış modeller oluşturmak için neden kritik olduklarını anlayacaksınız.

Öğretilen metodoloji kapsamında ilk iki adımı uygulayacaksınız: “Sürecin Kapsamını Belirleme” ve “Üst Seviye Haritalama”.

BPMN Seviye 1 – Modül 7: Metodolojiyi İzleyerek BPMN Diyagramı Oluşturma

Bu modülde öncelikle “Üst Seviye Harita”yı “Tepe BPMN Diyagramı”na çevireceksiniz. Daha sonra “Üst Seviye Harita”da yer alan her aktiviteyi ayrı bir alt seviye BPMN diyagramında genişleteceksiniz.

Ayrıca, işbirliğini ifade eden ileti akışını alt seviye diyagramlardan üst seviyeye çoğaltarak nasıl ekleyeceğinizi öğreneceksiniz.

BPMN Seviye 1 – Modül 8: BPMN Stili

Bu modülde BPMN Stili’nin 1. Seviye Süreç Modellerini çizerken geçerli olan temel öğelerini öğreneceksiniz.

BPMN Seviye 2 – Modül 1: Olaylara (Events) Genel Bakış ve Zamanlayıcı Olayını (Timer) Kullanma

Bu modülde BPMN’de olaylarının nasıl kullanılacağını, öğrenmeniz gereken önemli olay tiplerini ve en önemli “Büyük 3” olay türünden ilki olan “Zamanlayıcı” olayının nasıl kullanılacağı hakkında bilgi edineceksiniz.

BPMN Seviye 2 – Modül 2: Gönderme (Sending), Alma (Alma) ve Mesaj Olaylarını (Message Events) Kullanma

Bu modülde, BPMN’de mesaj gönderme ve alma ve “Mesaj” olaylarının doğru kullanımı hakkında bilgi edineceksiniz.

BPMN Seviye 2 – Modül 3: Hata (Error), Alt Süreç Olay (Event Sub-process) ve Diğer Seviye 2 Olay Tiplerini Kullanma

Bu modülde ‘Hata’ olayının nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz. Ayrıca alt süreç olay ve diğer Seviye 2 olay türlerini de anlayacaksınız.

BPMN Seviye 2 – Modül 4: Dallanma (Branching) ve Birleştirme (Merging)

Bu modülde ağ geçitleri ve koşullu dizi akışlarıyla dallanma ve birleştirme hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

BPMN Seviye 2 – Modül 5: Yineleme (Iteration)

Bu modülde BPMN’de yinelemeli davranışları tanımlamak için döngü ve terkrarlayan etkinliklerin yanı sıra çok havuzlu yapıların nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz.

BPMN Seviye 2 – Modül 6: Kurallara Uymak ve Sonraki Adımlar

Bu modülde BPMN metamodeli, XML, kurallar ve model doğrulamanın önemi hakkında bilgi edineceksiniz. Ayrıca daha fazla bilgi edinmek için kanyak önerileri alacaksınız.

Sınavlar

Bu eğitim işinizle ilgili geniş katılım sağlayacak, açıkça anlaşılabilecek ve benimsenebilecek kesin BPMN süreç modelleri oluşturmak için bilmeniz gereken her şeyi size öğretecektir. Eğitimimiz önde gelen BPMN eğitim uzmanları tarafından tasarlanmış ve yazılmıştır.

Orbus Software BPMN 2.0 Visio şablonunu kullanarak sınıf içi egzersizlerle becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Her modül öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmelerine yardımcı olmak için kısa bir bilgi kontrolüyle sonuçlanır. Sorular şu yöntemlerin bir kombinasyonu şeklindedir: Doğru/Yanlış seçimi, cümle tamamlama, sıralama soruları, olası bir senaryo oluşturma vb.

Öğrencilerin konular üzerinde çalışmasına yardımcı olmak için her cevapta geri bildirim verilir. Öğrenciler uzman öğretmen desteğinden de yararlanabilirler.

Resmi bir sınav veya değerlendirme olmamasına rağmen, bu kursu başarıyla tamamladığınızda bir tamamlama sertifikası alacaksınız.

Diğer Eğitimler

Menü