BPMN Standardı Temel Eğitim (Canlı Eğitim)

BPMN eğitiminize standart hakkında temel bilgileri edineceğiniz, canlı olarak web ortamında düzenlenen bu eğitim ile başlayın.

Müziğin notalarla ifade edilmesine benzer şekilde iş süreçleri de modelleme notasyonu kullanılarak ifade edilir. Görsel algıya dayanan bu notasyon, geliştirilen süreç modelinin sadece konunun detaylarını bilen uzman bir grup tarafından değil, analistlerden iş birimlerine ve bilgi teknolojilerine kadar kurum genelinde geniş kitleler tarafından anlaşılmasına olanak verir.

Bir “iş süreci modelleme notasyonu” olarak tanımlayabileceğimiz BPMN (Business Process Model and Notation), kritik iş süreçlerinin uçtan uca modellerini oluşturmak amacıyla geliştirilmiş önemli bir araçtır. BPMN, işletmelerin gerçekte işlerin nasıl yürüdüğü ile ilgili derin bir perspektife sahip olmalarına, yolunda gitmeyen unsurları bulmalarına ve süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur. Böylelikle karmaşık kararlar alırken resmin bütününü görmelerini mümkün kılar.  Ayrıca BPMN standardı süreçlerin BT uygulamalarına veya süreç otomasyon sistemlerine aktarımına kolaylık sağlayan bir köprü oluşturmaktır.

Sertifika eğitmlerine geçmeden önce BPMN’i gerçek hayat örnekleri üzerinden daha iyi anlayabilmek ve modelleme pratiği geliştirmek için deneyimlemeye hemen başlayın!

BU EĞİTİM KİMLERE YÖNELİKTİR?

 • Dünyanın en popüler iş süreci modelleme dillerinden birinde sertifika almak isteyen deneyimli veya potansiyel iş analistleri
 • Kritik projeleri ve hedefleri planlamak için BPMN standardını kullanan kuruluşlardaki yöneticiler
 • BPMN dilini ile geliştirilen süreç modellerini doğru ve daha iyi anlaması gereken kurumsal paydaşlar
 • Süreç modellerinde BPMN notasyonunu benimsemek isteyen işletmeler

BU EĞİTİMİ ALARAK NE ÖĞRENECEKSİNİZ?

 • Bir işletmenin tüm faaliyetlerini kapsayan uçtan uca iş süreçlerini, tüm paydaşların kolaylıkla anlayabileceği ve hızla benimseyebileceği iş akışları düzeninde modellemek için BPMN 2.0 nasıl kullanılır?
 • BPMN’nin tutarlı diyagram oluşturma kuralları nelerdir?
 • BPMN kritik iş süreçlerini daha kolay anlaşılır, değerlendirilir ve iyileştirilir hale nasıl getirir?
 • BPMN kuruluşunuz genelinde iş süreçleri ile ilgili iletişimi ve kavrayışı nasıl artırabilir?
 • BPMN uygulayıcıları BPMN dilini kendi aralarında iletişim kurmak ve süreç modelleme işini kolaylaştırmak için nasıl kullanırlar?
 • BPMN modelleri kurum paydaşlarının önemli kararları almasını nasıl kolaylaştırır?
 • BPMN Standardı Temel Eğitim ders programında öğrenilecek her şey

BU EĞİTİMİ NEDEN ALMALISINIZ?

 • BPMN dünyanın en yaygın kullanılan iş süreci modelleme dillerinden biridir.
 • BPMN diyagramları, karmaşıklık açısından farklı kitlelerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde çeşitlilik gösterebilir.
 • Bu eğitim öğrencilere BPMN yöntemini ve stilini gerçek hayat uygulamalarında kullanırken bilmeleri gereken her şeyi öğretir.
 • Öğrenciler ders içeriklerini, modül revizyonlarını ücretsiz edinme ve uzman öğretmen desteği hakkına sahiptir.
 • Eğitimi bitiren öğrencilere katılım sertifikası verilecektir.

DERS PROGRAMI

Eğitim üç bölüm halinde verilir.

Bölüm1 – Modül 1 İş Süreçleri Modelleme Temelleri
Bölüm1 – Modül 2 BPMN Süreç Diyagramına Giriş
Bölüm1 – Modül 3 BPMN – Olaylar
Bölüm1 – Modül 4 BPMN – Aktivite – Gateway
Bölüm2 – Modül 1 BPMN – İleri Seviye Özellikler: Aktiviteler ve Örneklemeler
Bölüm2 – Modül 2 BPMN – İleri Seviye Özellikler: Olaylar ve Örneklemeler
Bölüm2 – Modül 3 BPMN – – İleri Seviye Özellikler: Veri Objeleri ve Örneklemeler
Bölüm3 – Modül 1 BPMN – Özet ve Kısa Sınav
Bölüm3 – Modül 2 BPMN – En İyi Uygulama Örnekleri
Bölüm3 – Modül 3 Değerlendirme ve Yorumlar
Bölüm1 – Modül 1 İş Süreçleri Modelleme Temelleri

Süreci neden modelleriz? Süreç modeli nedir, nasıl hazırlanır, hangi bileşenlerden oluşur? Sorunlarının yanıtlandığı bu bölümde standart kullanımının öncesinde modellemeye dair temel kavramlar ve ip uçları konu edilir. Amaç, modelleme standardına geçmeden önce modellemenin temel kavramlarının gözden geçirilmesi ve standart üstü özelliklerinin hatırlatılmasıdır.

Bölüm1 – Modül 2 BPMN Süreç Diyagramına Giriş

BPMN standardının kapsamı tanıtılır. Kullanım alanları, avantaj ve dezavantajları, modelleme kalitesini etkileyen konular hakkında bilgiler verilir, temel özellikleri ve modelleme yapabilmek için gereken bileşenler üzerinde durulur. Amaç, BPMN standardına ilk adımı atarken standardın kullanım örnekleri üzerinden anlatımı ile modellemenin akış diyagramlarına geçişin sağlanmasıdır.

Bölüm1 – Modül 3 BPMN – Olaylar

BPMN standardının temel yapıtaşlarından biri olan EVENT yaklaşımı temel anlatımda sadece bir başlangıç ve bitiş olarak ele alınır. Süreci tetikleyen olaylar ile sonuçlandıran olayları EVENT yaklaşımının en basit parçasıdır. Amaç, EVENT yaklaşımının bir başlangıç ve bitişin ötesinde kullanım alanlarının örneklenmesi ve bu yaklaşımın standardı güçlendiren özelliklerinin ele alınarak katılımcıları konuya ısındırmaktır.

Bölüm1 – Modül 4 BPMN – Aktivite – Gateway

BPMN standardının temel yapıtaşlarından olan ACTIVITY ve GATEWAY temel anlatımda süreç akışının adımları ve karar noktaları olarak ele alınır. Burada ACTIVITY sadece adım GATEWAY ise temel AND ve XOR özellikleri ile ele alınır.  Amaç, BPMN Süreç diyagramının temel seviyede hazırlanabilmesi ve standardın kullanım örnekleri üzerinden anlatımı ile standardın bir üst seviyesine geçişin sağlanmasıdır.

Bölüm2 – Modül 1 BPMN – İleri Seviye Özellikler: Aktiviteler ve Örneklemeler

BPMN standardı seviyelerle ilerleyen bir yapıya sahip olduğundan bu aşamada temel seviyenin üzerine kullanılan modelleme dilini güçlendirmek için kullanılan ve her yapıtaşına ek özelliklerle sağlanan yaklaşım anlatılır. Amaç, Activity özelliklerinin kullanımının süreç modellerinin nasıl güçlendirilebileceğinin ve anlaşılır kılınabileceğinin örneklerle anlatılarak ve kısa sınavlarla test edilerek katılımcının etkin öğrenmesini sağlamaktır.

Bölüm2 – Modül 2 BPMN – İleri Seviye Özellikler: Olaylar ve Örneklemeler

Amaç, Event özelliklerinin kullanımının süreç modellerinin nasıl güçlendirilebileceğinin ve anlaşılır kılınabileceğinin örneklerle anlatılarak ve kısa sınavlarla test edilerek katılımcının etkin öğrenmesini sağlamaktır.

Bölüm2 – Modül 3 BPMN – – İleri Seviye Özellikler: Veri Objeleri ve Örneklemeler

Amaç, Data Objects özelliklerinin kullanımının süreç modellerinin nasıl güçlendirilebileceğinin ve anlaşılır kılınabileceğinin örneklerle anlatılarak ve kısa sınavlarla test edilerek katılımcının etkin öğrenmesini sağlamaktır.

Bölüm3 – Modül 1 BPMN – Özet ve Kısa Sınav

İlk iki bölümde anlatılanların uygulaması için kısa sınav ile katılımcılar değerlendirilir. Eksik kaldığı düşünülen özellikler üzerinden özet bir anlatım ile katılımcıların tam anlamı ile öğrenmesine yardımcı olunur.

Bölüm3 – Modül 2 BPMN – En İyi Uygulama Örnekleri

Standardın kullanıldığı iyi örneklerin paylaşımı ile katılımcılara deneyim kazandırılması amaçlanır. Kullanılan değişik konu ve sektörlere ait örnekler katılımcılara standardın etkin kullanımı hakkında fikir verir.

Bölüm3 – Modül 3 Değerlendirme ve Yorumlar

Oluşturulan her model, standardın kullanımı açısından hem doğruluk hem de okunabilirliği dikkate alınarak değerlendirilir. Amaç katılımcıların standardın ana fikrini kavraması ve ilk adımlarını atabilmesini sağlamaktır.

Diğer Eğitimler

Menü