TOGAF® 9 Certified (Level 1 & 2)

Bu ödüllü eğitimle dünyanın en popüler kurumsal mimari çerçeve modelinde sertifikalı olun!

“Açık Grup Mimari Çerçeve Modeli”, “The Open Group Architecture Framework, TOGAF”, kurumsal mimari çalışmaları için kapsamlı, gereksinimlere göre uyarlanabilen ve yaygın biçimde uygulanabilen bir metodoloji sunar. Bu eğitimin amacı öğrencilerin TOGAF Foundation (Level 1) ve TOGAF Certified (Level 2) sınavlarını geçmelerini sağlamakla sınırlı değildir. Bu kurs aynı zamanda çerçeve modeli devreye almak için ihtiyaç duyacakları tüm bilgileri sunarak katılımcıları donanımlı birer uygulayıcı haline getirmek amacıyla tasarlanmıştır.

BU EĞİTİM KİMLERE YÖNELİKTİR?

 • TOGAF sertifikasına en verimli biçimde ve en uygun koşullarda sahip olmak isteyen kişiler
 • Kurumsal mimari projeleri ve girişimlerine katılması gereken profesyoneller
 • Mimari çıktılarının geliştirilmesinden sorumlu olacak kurumsal mimarlar
 • TOGAF 9 standardı hakkında ayrıntılı bilgilerini kanıtlamak üzere uluslararası seviyede dünyaca tanınmış bir niteleme edinmek isteyen kurumsal mimarlar
 • TOGAF en iyi uygulamalarını benimsemek isteyen kuruluşlar

BU EĞİTİMİ ALARAK NE ÖĞRENECEKSİNİZ?

 • TOGAF Mimari Geliştirme Yöntemi (Architecture Development Method, ADM) içinde tanımlanan farklı geliştirme seviyeleri nasıl kullanılır ve gereksinimlere göre nasıl uyarlanır?
 • TOGAF Mimari Geliştirme Yöntemi (Architecture Development Method, ADM) aşamaları izlenerek oluşturulan mimarilerin gelişimi ve yönetimini nasıl sağlanır?
 • Yapı Taşları (Building Blocks), Paydaş Yönetimi Tekniği (Stakeholder Management Techniqu), TOGAF İçerik Metamodeli (Content Metamodel), TOGAF Teknik Referans Modeli (Technical Reference Model) ve Entegre Bilgi Altyapısı Referans Modeli (Integrated Information Infrastructure Reference Model) nasıl kullanılır?
 • TOGAF Mimari Geliştirme Yöntemi (Architecture Development Method, ADM) döngüsünün temel çıktıları nelerdir ve Mimari Veri Havuzu’nun (Architecture Repository) amacı nedir?
 • TOGAF 9 Foundation (Level 1) ve TOGAF Certified (Level 2) sertifikasyon sınavlarını hızla başarılı bir şekilde geçmek için gereken her şey.

BU EĞİTİMİ NEDEN ALMALISINIZ?

 • Bu eğitim The Open Group Awards değerlendirmesinde “Üstün Sertifikasyon Ürünü” ödülüne layık görüldü.
 • Bu eğitim sertifikalı bir TOGAF 9.2 uygulayıcısı olmak için TOGAF Foundation (Level 1) ve TOGAF Certified (Level 2) sertifika sınavlarını geçmek isteyen herkes için mükemmeldir.
 • Aynı eğitim paketi içerisinde her iki sınav için de çalışarak zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz.
 • TOGAF sertifikaları küresel olarak dünyaca tanınmıştır ve networking ve kariyer gelişimi konularında fırsatlar yaratır
 • TOGAF, tüm uygulayıcıların aşina olduğu ortak bir terminoloji sunar, işbirliğini ve ekip çalışmasını geliştirir.
 • Bu eğitim son derece deneyimli TOGAF uygulayıcıları tarafından tasarlanmıştır ve eğitmen önderliğindeki videolar ve sesli anlatılar içerir.
 • Bu eğitim deneme sınavları sunar ve öğrencilerin sertifika sınavına hazırlanmalarına yardımcı olmak üzere düzenli bilgi kontrolleri uygular.
 • Her öğrenci 12 aylık erişim, uzman eğitmen desteği ve ÜCRETSİZ sınav kuponunun yanı sıra bir ÜCRETSİZ yeniden giriş hakkı elde eder. (İlgili şartlar geçerlidir).
 • Bu eğitim The Open Group tarafından tümüyle akredite edilmiştir

DERS PROGRAMI

Foundation Modül 1: Giriş
Foundation Modül 2: TOGAF 9’un Temel Kavramları
Foundation Modül 3: Mimari Geliştirme Yöntemi (Architecture Development Method, ADM)
Foundation Modül 4: Mimari Boyutlar, Bakış Açıları ve Paydaşlar
Foundation Modül 5: Yapı Taşları (Building Blocks) Kavramı
Foundation Modül 6: Mimari Geliştirme Yöntemi (Architecture Development Method, ADM) Döngüsünün Temel Çıktıları
Foundation Modül 7: Kurumsal Süreklilik (Enterprise Continuum)
Foundation Modül 8: Mimari Veri Havuzu (Architecture Repository)
Foundation Modül 9: TOGAF Referans Modelleri
Foundation Modül 10: Mimari Yönetişimi (Architecture Governance) ve ADM
Certified Modül 1: Ön Hazırlık Fazı
Certified Modül 2: Mimari Yönetişimi (Architecture Governance)
Certified Modül 3: İş Senaryoları Teknikleri (Business Scenarios Techniques)
Certified Modül 4: Faz A: Mimari Vizyon (Architecture Vision)
Certified Modül 5: Mimari İçerik Çerçeve Modeli (Architecture Content Framework)
Certified Modül 6: Paydaş Yönetimi (Stakeholder Management)
Certified Modül 7: TOGAF İçerik Metamodeli (Content Metamodel)
Certified Modül 8: Mimari Uygulama Destek Teknikleri
Certified Modül 9: Faz B: İş Mimarisi (Business Architecture)
Certified Modül 10: Faz C: Bilgi Sistemleri Mimarileri – Veri Mimarisi (Information Systems Architectures – Data Architecture)
Certified Modül 11: Faz C: Bilgi Sistemleri Mimarileri – Uygulama Mimarisi (Information Systems Architectures – Application Architecture)
Certified Modül 12: TOGAF Temel Mimari: Teknik Referans Modeli (TOGAF Foundation Architecture: The Technical Reference Model)
Certified Modül 13: Entegre Bilgi Altyapısı Referans Modeli (Level 2) (Integrated Information Infrastructure Reference Model)
Certified Modül 14: Faz D: Teknoloji Mimarisi (Technology Architecture)
Certified Modül 15: Geçiş Planlama Teknikleri (Migration Planning Techniques)
Certified Modül 16: Faz E: Fırsatlar ve Çözümler
Certified Modül 17: Faz F: Geçiş Planlaması (Migration Planning)
Certified Modül 18: Faz G: Uygulama Yönetişimi (Implementation Governance)
Certified Modül 19: Faz H: Mimari Değişiklik Yönetimi (Architecture Change Management)
Certified Modül 20: ADM Mimari Değişiklik Yönetimi (ADM Architecture Change Management)
Certified Modül 21: Mimari Bölümleme (Architecture Partitioning)
Certified Modül 22: Mimari Veri Havuzu (Architecture Repository
Certified Modül 23: ADM Döngüsünü Yineleme ve Düzeyleri Uyarlama Kılavuzları
Certified Modül 24: ADM’yi Uyarlama: Güvenlik
Certified Modül 25: Mimari Olgunluk Modelleri (Architecture Maturity Models)
Certified Modül 26: Mimari Beceriler Çerçeve Modeli (Architecture Skills Framework)
Foundation Modül 1: Giriş

Modül içeriği şunları kapsar:

 • TOGAF standardı, Sürüm 9.2 Foundation çalışma kitabı
 • Neden TOGAF sertifikası?
 • TOGAF Sertifika Programı
Foundation Modül 2: TOGAF 9’un Temel Kavramları

Modül içeriği şunları kapsar:

 • Kurumsal mimari arka planı
 • The Open Group CEO’su Allen Brown ile röportaj
 • TOGAF bağlamında mimari
 • TOGAF arka planı
 • Mimari türleri
 • TOGAF 9 bileşenleri
 • Bir mimari çerçeve modeli olarak TOGAF’ın değeri nedir?
 • Mimari çerçeve modeli nedir?
 • TOGAF bileşenleri
Foundation Modül 3: Mimari Geliştirme Yöntemi (Architecture Development Method, ADM)

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Her aşamanın ana hedeflerini tanımlamak
 • Her aşamada uygulanan yaklaşımı kısaca açıklamak
 • Gereksinim Yönetimi’nin (Requirements Management) ADM döngüsüne nasıl uyduğunu kısaca açıklamak
 • Gereksinim Yönetimi (Requirements Management) sürecinin doğasını açıklamak
 • TOGAF 9 Bölüm III’ün içeriğini kısaca açıklamak
 • Mimari Prensipler’e (Architecture Principles) duyulan ihtiyaç ve bunların TOGAF içinde kullanıldığı yerler
 • Mimari Prensipler (Architecture Principles) için standart bir şablon ve bir Mimari Prensibi “iyi” yapan nedir?
 • İş Senaryosu (Business Scenario) nedir? Amacı nedir? İş Senaryolarının ADM döngüsü içinde nerede kullanıldığını açıklamak
 • Fark Analizi’nin (Gap Analysis) amacı ve Fark Analizi tekniğini tanımlamak
 • Birlikte Çalışabilirlik (Interoperability) terimini tanımlamak ve TOGAF ADM içinde Birlikte Çalışabilirlik Gereksinimleri’nin (Interoperability Requirements) kullanımını anlamak
 • İş Dönüşümü Hazırlık (Business Transformation Readiness) Programını ve İş Dönüşümü Hazırlığı’nın ADM içinde nerede kullanıldığını anlamak
 • Risk Yönetimi’nin (Risk Management) özelliklerini ve Risk Yönetimi’nin TOGAF ADM içinde nerede kullanıldığını anlamak ve Yetenek Temelli Planlama’yı (Capability-Based Planning) açıklamak
Foundation Modül 4: Mimari Boyutlar, Bakış Açıları ve Paydaşlar

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Paydaşlar (Stakeholders), İlgi Alanları (Concerns), Mimari Görünümler (Architecture Views) ve Mimari Bakış Açıları (Architecture Viewpoints) kavramlarını tanımlamak ve açıklamak,
 • Mimari Bakış Açısı (Architecture Viewpoints) ve Mimari Görünüm (Architecture View) için basit birer örneğini tanımlamak
 • Paydaşlar (Stakeholders), İlgi Alanları (Concerns), Mimari Görünümler (Architecture Views) ve Mimari Bakış Açıları (Architecture Viewpoints) arasındaki ilişkiyi ele almak
 • Mimari Görünüm (Architecture View) oluşturma sürecini açıklamak
Foundation Modül 5: Yapı Taşları (Building Blocks) Kavramı

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Yapı Taşı’nın (Building Block) ne olduğunu tanımlamak ve bir yapı taşını “iyi” yapan özelliği açıklamak
 • Mimari Yapı Taşları (Architecture Building Blocks) ile Çözüm Yapı Taşları (Solution Building Blocks) arasındaki farkı açıklayabilmek
 • ADM döngüsünde Yapı Taşları’nın (Building Blocks) kullanımını açıklamak
 • Mimari Örüntü’nün (Architecture Pattern) özelliklerini tanımlamak
Foundation Modül 6: Mimari Geliştirme Yöntemi (Architecture Development Method, ADM) Döngüsünün Temel Çıktıları

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • ADM döngüsü boyunca mimari çıktıların rolünü açıklamak
 • Mimari Yapı Taşları (Architecture Building Blocks), Mimari Sözleşmesi (Architecture Contract), Mimari Prensipleri (Architecture Principles), Mimari Vizyonu (Architecture Vision), Uyumluluk Değerlendirmesi (Compliance Assessment) veya Mimari İş Bildirimi (Statement of Architecture Work) gibi temel TOGAF çıktılarının amacını kısaca açıklamak
Foundation Modül 7: Kurumsal Süreklilik (Enterprise Continuum)

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Kurumsal Süreklilik (Enterprise Continuum) kavramının ne olduğunu açıklamak
 • Bir mimariyi organize etmek ve geliştirmek için nasıl kullanıldığını açıklamak
 • Kurumsal Süreklilik (Enterprise Continuum) kavramının mimari çıktıların yeniden kullanımını nasıl teşvik ettiğini açıklamak
 • Kurumsal Sürekliliği (Enterprise Continuum) oluşturan bileşenleri tanımlamak
 • Kurumsal Sürekliliğin (Enterprise Continuum) amacını açıklamak
 • Mimari Süreklilik (Architecture Continuum) kavramının amacını açıklamak
 • Mimari Sürekliliğini (Architecture Continuum) temin eden mimari gelişim aşamalarını listeleyebilmek
 • Çözüm Sürekliliği (Solutions Continuum) kavramının amacını açıklamak
 • Çözüm Sürekliliğini (Solutions Continuum) temin eden mimari gelişim aşamalarını listeleyebilmek
 • Kurumsal Süreklilik (Enterprise Continuum) ve TOGAF ADM arasındaki ilişkiyi açıklamak
Foundation Modül 8: Mimari Veri Havuzu (Architecture Repository)

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Mimari Veri Havuzu’nu (Architecture Repository) tanımlamak ve Kurum Sürekliliği (Enterprise Continuum) ile Mimari Veri Havuzu (Architecture Repository) arasındaki ilişkiyi açıklamak
 • Mimarlık Veri Havuzu’nda (Architecture Repository) tutulan bilgi sınıflarını tanımlamak
 • Mimari Tepe Görünümü’nün (Architecture Landscape) üç seviyesini listelemek
 • Mimari Veri Havuzu (Architecture Repository) içinde yer alan Standartlar Bilgi Bankası’nın (Standards Information Base) amacını açıklamak
Foundation Modül 9: TOGAF Referans Modelleri

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • TOGAF Referans Modelinin (TOGAF Reference Models, TRM) Başlangıç Mimarisi/Temel Mimari (Foundation Architecture) olarak rolünü açıklamak
 • TRM’nin üst seviye ana bileşenlerini tanımlamak
 • III-RM ile ilgili temel kavramları açıklayabilmek
 • III-RM’nin Sınırları-Olmayan Bilgi Akışı (Boundaryless Information Flow) kavramıyla ilişkisini açıklayabilmek
Foundation Modül 10: Mimari Yönetişimi (Architecture Governance) ve ADM

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Mimarlık Yönetişimi (Architecture Governance) kavramını açıklamak ve neden faydalı olduğunu detaylandırmak
 • Mimari Yönetişimi (Architecture Governance) çerçeve modelini oluşturan ana bileşenleri tanımlamak
 • Bir Mimari Kurul (Architecture Board) kurulması gerekliliğini açıklamak ve sorumluluklarını sıralamak
 • Mimari Sözleşmeleri’nin (Architecture Contracts) rolünü açıklayabilmek
 • Mimari Uyumluluk (Architecture Compliance) kavramının anlamını ve gerekliliğini açıklayabilmek
 • Mimari Uyumluluk Gözden Geçirme (Architecture Compliance Reviews) çalışmalarının amacını açıklamak ve Mimari Uyumluluk Gözden Geçirme (Architecture Compliance Reviews) sürecini kısaca açıklamak
 • ADM’nin bir Mimari Kabiliyet (Architecture Capability) oluşturmak için nasıl kullanılabileceğini açıklamak
Certified Modül 1: Ön Hazırlık Fazı

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Bu fazdaki girdileri anlamak ve aşağıdaki temel unsurları açıklayabilmek: Mimari Çerçeve Modeller (Architecture Frameworks), İş İlkeleri (Business Principles), İş Hedefleri (Business Goals) ve İtici Güçler (Business Drivers)
 • Önceden var olan mimari girdilerin bu faz üzerindeki etkisini açıklamak
 • Bu fazın gerektirdiği adımları anlamak ve şunları gerçekleştirmek: Bir kurumsal mimari takımı ve organizasyonunun nasıl kurulacağını açıklamak, verilen bir senaryo için bir dizi Mimari Prensipler (Architecture Principles) belirlemek, çerçeve modeli senaryoda belirtili gereksinimlere göre uyarlamak için uygun hususları ortaya çıkarmak
 • Çıktıları anlamak ve aşağıdaki temel unsurları açıklayabilmek: Mimari Prensipler (Architecture Principles), Mimari Yönetişimi Çerçeve Modeli (Architecture Governance Framework), Mimari İş Talebi (Request for Architecture Work)
 • Güvenlik Mimarisi’nin (Security Architecture) bu aşamayı nasıl etkilediğini açıklamak
Certified Modül 2: Mimari Yönetişimi (Architecture Governance)

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Mimari Yönetişimi (Architecture Governance) kavramının ADM döngüsüne nasıl uyduğunu açıklamak
 • Mimari Yönetişimi (Architecture Governance) uygulamaya koymak için anahtar başarı faktörlerini tanımlamak
 • Bir Mimari Kurul (Architecture Board) kurarken dikkat edilmesi gereken faktörleri belirtmek
 • Mimari Kurul’un (Architecture Board) nasıl işletileceğini açıklamak
Certified Modül 3: İş Senaryoları Teknikleri (Business Scenarios Techniques)

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • İyi bir İş Senaryosu’nun (Business Scenario) özelliklerini açıklamak
 • Bir İş Senaryosunun (Business Scenario) nasıl geliştirileceğini ve ne şekilde doğrulanacağını açıklamak
Certified Modül 4: Faz A: Mimari Vizyon (Architecture Vision)

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Bu aşama Mimarlık Veri Havuzu’nun tipik içeriğini tanımlamak
 • Bu fazın adımlarını anlamak ve paydaşların, ilgi alanlarının ve iş gereksinimlerinin nasıl tanımlanacağını belirlemek. Bunun yanı sıra İş Dönüşümü Hazırlık Değerlendirmesi’nin amacını açıklayabilmek ve bu fazda geçerli olan risk değerlendirme yaklaşımını tanımlayabilmek.
 • Çıktıları anlamak ve amaçları da dahil olmak üzere aşağıdaki temel unsurları açıklamak: Mimari İş Bildirimi (Statement of Architecture Work), Yetenek Değerlendirmesi (Capability Assessment), Mimari Vizyon (Architecture Vision) ve İletişim Planı (Communications Plan)
 • Güvenlik Mimarisi’nin (Security Architecture) bu faza olan etkilerini açıklamak
Certified Modül 5: Mimari İçerik Çerçeve Modeli (Architecture Content Framework)

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Mimari İçerik Çerçeve Modeli’nin (Architecture Content Framework) amacını açıklamak
 • İçerik Metamodeli’nin (Content Metamodel) ana bileşenlerini açıklamak
 • Mimari İçerik Çerçeve Modeli (Architecture Content Framework) ile TOGAF ADM arasındaki ilişkiyi açıklamak
Certified Modül 6: Paydaş Yönetimi (Stakeholder Management)

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Paydaş Haritası (Stakeholder Map) oluşturma adımlarını açıklamak
 • Paydaşları ve ilgi alanlarını açıklamak
 • Paydaşları belirlemek için TOGAF Standardı içinde sağlanan örnek Paydaş Haritası’nı (Stakeholder Map) kılavuz olarak kullanmak
Certified Modül 7: TOGAF İçerik Metamodeli (Content Metamodel)

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Metamodelin ana yapısına ait kavramları açıklamak
 • Metamodeli ana yapı ve uzantılara bölmenin amacını açıklamak
 • Metamodelin ana yapısını oluşturan varlıklar ile ilgili temel kavramları açıklamak
Certified Modül 8: Mimari Uygulama Destek Teknikleri

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Birlikte Çalışabilirlik Gereksinimleri’nin (Interoperability Requirements) potansiyel çözümlerle nasıl uzlaştırılacağını açıklamak
 • İş Dönüşüm Hazırlık (Business Transformation Readiness) programını etkileyen faktörleri açıklamak
 • Risk değerlendirmeleri için gerekliliklerin nasıl belirleneceğini açıklamak
 • Yetenek Tabanlı Planlama’nın (Capability-Based Planning) kurumsal mimari bağlamında nasıl uygulandığını açıklamak
Certified Modül 9: Faz B: İş Mimarisi (Business Architecture)

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Bu faza ait girdileri anlamak ve iş prensiplerini (business principles), iş hedeflerini (business goals) ve itici güçleri (business drivers) açıklamak
 • Bu fazın adımlarını anlamak ve şunları gerçekleştirmek: İş süreçleri modellemede kullanılabilecek üç tekniği tanımlamak, referans model seçiminde dikkat edilecek noktaları, bakış açılarını ve araçları açıklamak, Fark Analizi (Gap Analysis) tekniğini açıklamak
 • İş Mimarisi’nin (Business Architecture) geliştirilmesinde Yapı Taşları’nın (Building Blocks) nasıl kullanıldığını açıklamak
 • Çıktıları anlamak ve aşağıdaki temel unsurları açıklayabilmek: Mimari Tanımlama Dokümanı’nda (Architecture Definition Document) ve Mimari Gereksinim Şartnamesi’nde (Architecture Requirements Specification) yeralan İşletme Mimarisi’ne (Business Architecture) ait bileşenleri tanımlamak
 • Güvenlik Mimarisi’nin (Security Architecture) bu faza olan etkilerini açıklamak
Certified Modül 10: Faz C: Bilgi Sistemleri Mimarileri – Veri Mimarisi (Information Systems Architectures – Data Architecture)

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Veri Mimarisi (Data Architecture) ve Uygulama Mimarisi (Application Architecture) uygulama sırası ile ilgili hususları açıklamak
 • Bu fazın girdilerini anlamak ve veri prensiplerini açıklamak
 • Bu fazın adımlarını anlamak ve şunları gerçekleştirmek: Referans model seçiminde dikkat edilecek noktaları, bakış açılarını ve araçları açıklamak
 • Çıktıları anlamak ve aşağıdaki temel unsurları açıklayabilmek: Mimari Tanımlama Dokümanı’nda (Architecture Definition Document) ve Mimari Gereksinim Şartnamesi’nde (Architecture Requirements Specification) yeralan Veri Mimarisi’ne (Data Architecture) ait bileşenleri tanımlamak
 • Güvenlik Mimarisi’nin (Security Architecture) bu faza olan etkilerini açıklamak
Certified Modül 11: Faz C: Bilgi Sistemleri Mimarileri – Uygulama Mimarisi (Information Systems Architectures – Application Architecture)

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Bu fazın girdilerini anlamak ve uygulama prensiplerini açıklamak
 • Bu fazın adımlarını anlamak ve şunları gerçekleştirmek: Referans model seçiminde dikkat edilecek noktaları, bakış açılarını ve araçları açıklamak
 • Çıktıları anlamak ve aşağıdaki temel unsurları açıklayabilmek: Mimari Tanımlama Dokümanı’nda (Architecture Definition Document) ve Mimari Gereksinim Şartnamesi’nde (Architecture Requirements Specification) yeralan Uygulama Mimarisi’ne (Application Architecture) ait bileşenleri tanımlamak
 • Güvenlik Mimarisi’nin (Security Architecture) bu faza olan etkilerini açıklamak
Certified Modül 12: TOGAF Temel Mimari: Teknik Referans Modeli (TOGAF Foundation Architecture: The Technical Reference Model)

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • TRM grafiğini ve aağıdaki temel unsurları içeren açıklamak: Uygulama Yazılımı (Application Software), Kategoriler (Categories), Uygulama Platform Arayüzü (Application Platform Interface), Uygulama Platformu (Application Platform), İletişim Altyapısı Arayüzü (Communications Infrastructure Interface), Nitelikler (Qualities)
 • TRM’nin yapısını kısaca açıklamak
 • TRM’yi kullanmanın temel mimari amaçlarını kısaca açıklamak
 • Platform Servisleri Sınıflandırması’nın (Platform Services Taxonomy) ne olduğunu açıklamak
 • Servis Kalitesi Sınıflandırması’nın (Service Quality Taxonomy) ne olduğunu açıklamak
 • TRM’nin bir kuruluşun özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde nasıl uyarlanabileceğini açıklamak
Certified Modül 13: Entegre Bilgi Altyapısı Referans Modeli (Level 2) (Integrated Information Infrastructure Reference Model)

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Sınırı-Olmayan Bilgi Akışı (Boundaryless Information Flow) kullanımını iş süreçleri ve teknik açıdan gerekli kılan itici güçleri açıklamak
 • III-RM’nin Sınırsız Bilgi Akışı (Boundaryless Information Flow) için nasıl bir çözüm oluşturduğunu açıklamak
 • III-RM’nin üst seviye yapısını kısaca açıklamak
 • Aşağıdaki bileşenleri de içerecek şekilde III-RM grafiğini açıklamak : İş Uygulamaları (Business Applications), Altyapı Uygulamaları (Infrastructure Applications), Uygulama Platformu (Application Platform), Arayüzler (Interfaces), Nitelikler (Qualities)
Certified Modül 14: Faz D: Teknoloji Mimarisi (Technology Architecture)

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Bu fazın girdilerini anlamak aşağıdaki temel unsurları açıklayın: Teknoloji Prensipleri
 • Bu fazın adımlarını anlamak ve şunları gerçekleştirebilmek: Teknoloji Mimarisi geliştirirken TRM’nin nasıl kullanılabileceğini açıklamak, ABB’lerin rolünü açıklamak
 • Çıktıları anlamak ve aşağıdaki temel unsurları açıklayabilmek: Mimari Tanımlama Dokümanı’nda (Architecture Definition Document) ve Mimari Gereksinim Şartnamesi’nde (Architecture Requirements Specification) yeralan Teknoloji Mimarisi’ne (Technology Architecture) ait bileşenleri tanımlamak
 • Güvenlik Mimarisi’nin (Security Architecture) bu faza olan etkilerini açıklamak
Certified Modül 15: Geçiş Planlama Teknikleri (Migration Planning Techniques)

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Mimari Uygulama (Architecture Implementation) ve Geçiş Planını (Migration Plan) etkileyen faktörleri belgelemek için Uygulama Faktörü Değerlendirme (Implementation Factor Assessment) ve Tümdengelim Matrisi’nin (Deduction Matrix) nasıl kullanılabileceğini açıklamak
 • Konsolide Edilmiş Fark Analizi (Consolidated Gaps), Çözüm (Solutions) ve Bağımlılıklar Matrisinin (Dependencies Matrix) amacını açıklamak
 • Architecture Definition Increments Table kullanım amacını açıklamak
 • Dönüşüm Mimarisi Durum Gelişim Tablosu’nun (Transition Architecture State Evolution Table) TOGAF Standartları TRM gibi tanımlanmış bir sınıflandırma ile birlikte nasıl kullanılabileceğini açıklamak
 • İş Değeri Değerlendirme Tekniği’nin (Business Value Assessment Technique) mimari geliştirmede nasıl kullanılabileceğini açıklamak
Certified Modül 16: Faz E: Fırsatlar ve Çözümler

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Bu fazda geçiş planlama tekniklerinin (migration planning techniques) önceki aşamalardaki Fark Analizi (Gap Analysis) sonuçlarını gözden geçirmek ve birleştirmek için nasıl kullanıldığını açıklamak
 • Uygulama ve Geçiş Stratejisi (Implementation and Migration Strategy) oluşturma adımlarını açıklamak
 • Uygulamaya yönelik üç temel yaklaşımı tanımlamak
 • Çalışma paketlerinin nasıl tanımlanacağını ve gruplandırılacağını açıklamak
 • Geçiş Mimarilerinin (Transition Architectures) nasıl oluşturulduğunu ve dokümante edildiğini açıklamak
Certified Modül 17: Faz F: Geçiş Planlaması (Migration Planning)

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Bu fazda koordine edilmesi gereken yönetim modellerini tanımlamak
 • İş değerinin her iş paketine nasıl atandığını açıklamak
 • Geçiş projelerine öncelik verme adımlarını açıklamak
 • Mimari Yol Haritası’nı (Architecture Roadmap) doğrulama adımlarını açıklamak
 • Bu fazın kritik çıktılarını detaylı açıklamak: Uygulama ve Geçiş Planı (Implementation and Migration Plan), Geçiş Mimarileri’ni (Transition Architectures) de içeren (varsa) Mimari Tanımlama Belgesi (Architecture Definition Document)
 • Güvenlik Mimarisi’nin (Security Architecture) bu faza olan etkilerini açıklamak
Certified Modül 18: Faz G: Uygulama Yönetişimi (Implementation Governance)

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Bu fazın girdilerini anlamak
 • İzlenmesi gereken adımları anlamak ve aşağıdakileri tanımlamak: Bir Mimari Uyumluuk Gözden Geçirme faaliyetinin nasıl uyarlanacağını ve yürütüleceğini açıklamak
 • Bu fazın çıktıları anlamak ve aşağıdaki temel unsurları açıklayabilmek: Mimari Sözleşmeleri’nin (Architecture Contracts) içeriği, bu sözleşmelerin Mimari Yönetişimi (Architecture Governance) ile ilişkisi
 • Güvenlik Mimarisi’nin (Security Architecture) bu faza olan etkilerini açıklamak
 • Risk gözden geçirme faaliyetlerinin bu fazda oynadığı rolü göstermek
Certified Modül 19: Faz H: Mimari Değişiklik Yönetimi (Architecture Change Management)

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Bu fazın girdilerini anlamak ve aşağıdakileri açıklayabilmek: Değişiklik Talepleri (Change Requests)
 • İzlenmesi gereken adımları anlamak ve aşağıdakileri tanımlamak: Mimari Kurul toplantıları (Architecture Board meetings)
 • Bu fazın çıktıları anlamak ve aşağıdakilerin ne zaman gerçekleşebileceğini açıklamak: Güncellenmiş Mimarlık Sözleşmeleri (Updated Architecture Contracts), yeni bir Mimarlık İş Talebi (Request for Architecture Work)
 • Güvenlik Mimarisi’nin (Security Architecture) bu faza olan etkilerini açıklamak
Certified Modül 20: ADM Mimari Değişiklik Yönetimi (ADM Architecture Change Management)

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Bu fazın girdilerini anlamak
 • İzlenmesi gereken adımları anlamak ve adımların fazlarla olan uyumunu gözlemlemek
 • Gereksinim Yönetimi (Requirements Management) adımlarının ADM aşamalarına nasıl karşılık geldiğini açıklamak
 • Gereksinim Yönetimi çıktılarının amacını açıklamak
 • Güvenlik Mimarisi’nin (Security Architecture) derlenen değişiklik gereksinimlerine olan etkilerini açıklamak
Certified Modül 21: Mimari Bölümleme (Architecture Partitioning)

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Mimari Bölümleme (Architecture Partitioning) faaliyetinin amacını açıklamka
 • Bölümleme tasarlanırken çözümler ve mimariler için kullanılması uygun olan sınıflandırma kriterlerini açıklamak
 • Mimari Bölümleme’nin (Architecture Partitioning) ADM’nin Ön Hazırlık fazında nasıl kullanılabileceğini açıklamak
Certified Modül 22: Mimari Veri Havuzu (Architecture Repository

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Mimari Veri Havuzu (Architecture Repository) ile İşletme Havuzu (Enterprise Repository) arasındaki ilişkiyi açıklamak
 • Özellikle proje çıktılarının tutulduğu veri havuzu alanlarının amacını açıklamak: Mimari Genel Görünüm (Architecture Landscape), Referans Kütüphanesi (Reference Library), Standartlar Bilgi Tabanı (Standards Information Base)
 • Yönetim Günlüğü (Governance Log)
Certified Modül 23: ADM Döngüsünü Yineleme ve Düzeyleri Uyarlama Kılavuzları

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Yineleme (Iteration) kavramını ve TOGAF standartlarına nasıl uygulandığını açıklamak
 • Yineleme döngülerinin kullanımını etkileyen faktörleri açıklamak
 • Önerilen bazı yineleme döngülerini açıklamak
 • ADM’nin kuruluş içindeki farklı etkileşim türlerini nasıl desteklediğini açıklamak
 • Yineleme döngülerinin ADM aşamalarına nasıl uygulanacağını açıklamak
 • Seviye ve Kurumsal Süreklilik kavramlarının Mimari Genel Görünüm’ü (Architecture Landscape) düzenlemek için nasıl kullanıldığını açıklamak
 • Bir kuruluşta bulunan farklı mimari seviyeleri belirlemek
Certified Modül 24: ADM’yi Uyarlama: Güvenlik

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Kurumsal Mimar’ların (Enterprise Architects) Güvenlik Mimarisi’ne (Security Architecture) karşı sorumluluklarını açıklamak
 • ADM için önerilen Güvenlik Uyarlamaları’nı (Security Adaptations) açıklamak
Certified Modül 25: Mimari Olgunluk Modelleri (Architecture Maturity Models)

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Yetenek Olgunluk Modeli’nin (Capability Maturity Model) rolünü açıklamak
 • Carnegie Mellon University (CMU) tarafından geliştirilmiş olan CMMI (Capability Maturity Model Integration) süreç iyileştirme yaklaşımını açıklamak
 • CMU tarafından ABD Department of Commerce (DoC) için geliştirilen ACMM’nin (Architecture Capability Maturity Model) olgunluk modelinin yapısını ve seviyelerini açıklamak
 • Olgunluk Değerlendirmeleri’nin (Maturity Assessments) ADM’deki rolünü açıklamak
Certified Modül 26: Mimari Beceriler Çerçeve Modeli (Architecture Skills Framework)

Modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilir hale gelir:

 • Mimarlık Yetkinlikler Çerçeve Modelinin (Architecture Skills Framework) amacını ve neden gerekli olduğunu açıklamak
 • Mimarlık Yetkinlikler Çerçeve Modeli’ni (Architecture Skills Framework) kullanmanın faydalarını açıklamak
 • Roller, yetkinlikler ve yeterlilik seviyeleri dahil olmak üzere Mimarlık Yetkinlikler Çerçeve Modeli’nin (Architecture Skills Framework) yapısını tanımlamak

Diğer Eğitimler

Menü